Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 75 komentarzy

Przyszła Polska

Przyszła Polska - Komitet Wyborczy "Przyszła Polska" www.przyszlapolska.pl

Pokój dla Izraela - Wojna czy przystosowanie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska wersja artykułu „Peace for Israel: War or Accommodation” opublikowanego w „The Jerusalem Post” 15 maja 2019 roku oraz w Tygodniku Solidarność w dniu 7 czerwca 2019 roku.

 

 Konflikt izraelsko-palestyński trwa już zdecydowanie za długo, spowodował wiele niepotrzebnych ludzkich cierpień oraz ma poważne implikacje regionalne i światowe. Zarówno Izrael, jak i cały świat potrzebuje dziś pokoju. Potrzebujemy pokoju, ponieważ jako ludzkość zgromadziliśmy tak ogromny arsenał zniszczenia, a wojny stały się tak bardzo niebezpieczne i tak wielce nieprzewidywalne. Ponadto potrzebujemy pokoju dla dalszej ludzkiej ewolucji i naszego rozwoju. Tekst przedstawia propozycję pokojową dla Izraela i Palestyny.

 Aby rozwiązać określony problem, należy posłużyć się odpowiednią metodologią. Jest to iluzoryczna metoda, która mówi, że aby uzyskać pokój, należy najpierw za pomocą wojen zniszczyć po kolei wszystkich przeciwników. Uniwersalne imperium nigdy nie zostało jeszcze stworzone. Odpowiedzią na wzrost potęgi jednego państwa jest wzrost potęgi innego i jak pokazuje historia, żadna potęga nie trwa wiecznie. Dlatego zamiast opierać się na potędze (power), metodologia osiągnięcia pokoju, jaką tutaj zastosuję, będzie oparta na wartościach: na spełnionym życiu, harmonijnej współpracy, zwykłej uczciwości i wzajemnym szacunku. Dodam do nich obustronne zrozumienie i wspólny interes.

 Życie w bezpieczeństwie i pokoju Wspólnym interesem nas wszystkich jest życie w bezpieczeństwie i pokoju, ale jednak niektórzy ludzie ryzykują konflikt i wojnę. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ są oni często pozbawieni warunków, w których ich zwyczajne życie może się rozwijać. Można stąd wyciągnąć wniosek, że nie tylko bezpieczeństwo i pokój są ważne dla ludzi, ale także ich dobrobyt materialny, ich wyjątkowa kultura i macierzysta wspólnota oraz wolność do kształtowania własnego życia. Udany plan pokojowy dla Izraela i dla całego Bliskiego Wschodu powinien opierać się na tych podstawowych wartościach. Musi także uwzględniać istotne interesy wszystkich zaangażowanych stron.

 Wspólnym interesem wszystkich, a przede wszystkim Izraelczyków i Palestyńczyków, jest trwały pokój i bezpieczeństwo. Utrzymanie warunków bezpieczeństwa jest szczególnie ważne dla Izraela, ponieważ jest stosunkowo małym krajem w porównaniu z jego arabskimi sąsiadami. Jest rzeczą oczywistą, że budując osiedla na terenach palestyńskich Zachodniego Brzegu, Izrael próbuje rozszerzyć swoje terytorium. Spowodowane jest to zarówno względami bezpieczeństwa, jak i tradycyjnymi czynnikami kulturowymi. Powstające na tych terenach kolonie izraelskie znajdują się na obszarach obejmujących historyczne krainy Judei i Samarii, gdzie społeczności żydowskie istniały wcześniej od tysięcy lat. Roszczenia do Zachodniego Brzegu Dlatego z powodów bezpieczeństwa i tradycji izraelskie roszczenia do Zachodniego Brzegu (nie tylko do zbudowanych tam nowych osiedli, ale do całego obszaru) powinny zostać uznane za uzasadnione, ale pod jednym warunkiem, że Palestyńczycy będą mieli zapewnione warunki dobrego życia. Podstawowa zasada sprawiedliwości, którą przedstawiam w „Traktacie polityczno-filozoficznym”, postuluje: „aby wszyscy byli szczęśliwi, ale nikt kosztem innych” (10.2). Opierając się na tej zasadzie, sprawmy więc, aby Izraelczycy byli szczęśliwi i w pełni usatysfakcjonowani, ponieważ ich kraj będzie teraz obejmował Zachodni Brzeg, a tym samym będzie większy i bezpieczniejszy niż obecnie oraz obejmie tereny Judei i Samarii, które historycznie należały kiedyś do Izraela.

 Jednakże byłoby to wielce niesprawiedliwe, gdyby Palestyńczycy sądzili, że te zmiany terytorialne odbywają się ich kosztem i czuli się nieszczęśliwi. Dlatego musimy teraz rozważyć godność i interesy Palestyńczyków. Jak wszyscy ludzie, Palestyńczycy chcą żyć w spokojnym i bezpiecznym miejscu, w którym ich życie osobiste i ich społeczności mogą się rozwijać. Ale osiągnięcie tego celu na Zachodnim Brzegu jest praktycznie niemożliwe z powodu roszczeń terytorialnych ze strony Izraelczyków. Minęło ponad pięćdziesiąt lat, odkąd Izrael opanował ten obszar po wojnie sześciodniowej w 1967 roku i w ciągu tego okresu warunki życia Palestyńczyków na tych terenach nie uległy poprawie. Wręcz odwrotnie, terytoria znajdujące się pod ich faktyczną kontrolą zmniejszyły się. Ich opór przeciwko okupacji izraelskiej spowodował wiele cierpień i złamał wiele życiorysów. Kontynuacja takiego stanu rzeczy nie ma przed sobą żadnych perspektyw. Dlatego nadszedł czas, aby przedstawić propozycję. Proponuję, aby Zachodni Brzeg stał się terytorium Izraela, a ci Palestyńczycy, którzy woleliby pozostać w swoich domach i stać się obywatelami Izraela, mogli to zrobić. Jednakże każdy Palestyńczyk otrzymałby nową ziemię, która rozciągałaby się od Strefy Gazy wzdłuż strefy przybrzeżnej półwyspu Synaj i byłaby większa niż terytorium Zachodniego Brzegu. Ten obszar i Strefa Gazy, która pozostanie palestyńska tak jak obecnie, będą nową Palestyną. Jej stolicą powinno być jedno z nowych miast zbudowanych na tym obszarze lub jednym z miast w Strefie Gazy.

 Migracja z jednego miejsca do drugiego nie zawsze jest najlepszym wyborem, a jednak tak wielu z nas przenosi się do innych miast lub nawet emigruje do innych krajów w poszukiwaniu lepszych możliwości życiowych. Można również znaleźć historyczne przykłady masowych migracji. W 1945 roku znaczna część ludności polskiej została przeniesiona z dawnego wschodniego terytorium Polski, które jest dziś częścią Litwy, Białorusi i Ukrainy, na tereny, które stanowiły część terytorium niemieckiego przed II wojną światową. Również w 1947 roku z powodu zamieszek hindusko-muzułmańskich i masowych aktów przemocy wielu Hindusów przeniosło się na terytorium Indii z terenów dzisiejszego Pakistanu, a wielu muzułmanów odbyło drogę w przeciwnym kierunku. Przykłady te dowodzą, że czasem jedynym sposobem rozwiązania konfliktu etnicznego lub religijnego, lub politycznego jest przeniesienie ludzi do miejsc, które mogą uznać za swój nowy dom. 

 Palestyńczycy powinni jednak nie tylko otrzymać nową siedzibę, jaką będzie Nowa Palestyna, ale także zostać sowicie nagrodzeni za wiele lat swojego nieszczęścia i cierpienia. Powinni zyskać nie tylko terytorium, które będzie półtora razy większe niż to, na którym obecnie mieszkają, ale także powinni mieć zapewniony luksus. Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwłaszcza Dubaj, były w stanie stworzyć cud na pustyni. ZEA i inne wysoko rozwinięte kraje arabskie powinny więc zostać zaproszone do budowy nowej Palestyny. Palestyńczycy muszą otrzymać światowej klasy infrastrukturę, budynki administracyjne, szkoły, szpitale, uniwersytety i mieszkania prywatne. Powinni już na początku mieć zapewnione komfortowe warunki egzystencji, aby bez obaw móc kształtować swoje przyszłe życie w pokoju i dobrobycie. Gdy zgodzą się na tę propozycję i zaakceptuje ją społeczność międzynarodowa, Nowa Palestyna powinna zostać uznana przez Izrael za państwo palestyńskie. Jednocześnie wszystkie kraje arabskie, które jeszcze tego nie uczyniły, powinny podpisać z Izraelem traktaty pokojowe i uznać Izrael za państwo żydowskie oraz ustanowić z nim normalne stosunki dyplomatyczne.

 Czy społeczność międzynarodowa zgodzi się na tę propozycję? A co z Egiptem, którego terytorium obejmuje pustynny i obecnie słabo zaludniony region półwyspu Synaj? Kto za to zapłaci? Należy to podkreślić: zapewnienie pokoju Izraelowi i rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego leży w żywotnym interesie całej społeczności międzynarodowej. Niepewność Izraela o własne bezpieczeństwo doprowadziła już do tylu zbrojnych konfliktów na Bliskim Wschodzie. Pojawiająca się obecnie perspektywa wojny z Iranem jest przerażająca. Ale ta wojna, o ile do niej dojdzie, jak wszystkie inne, które toczyły się w tym rejonie w ciągu ostatnich lat, nie rozwiąże niczego. Potęga może ostać się tylko przez chwilę. Nie można opierać polityki wyłącznie na sile, ale na wspólnym interesie i wzajemnym zrozumieniu, a także na innych podstawowych wartościach, które mogą zjednoczyć ludzkość we wspólnych wysiłkach na rzecz budowy lepszego świata. Dlatego już teraz powinniśmy wyrazić naszą szczerą i pełną szacunku wdzięczność ludowi i rządowi egipskiemu, że przekazując Palestyńczykom część swojego terytorium, wnieśli tak wielki wkład w rozwiązanie problemu konfliktu izraelsko-palestyńskiego, którego nikomu, nawet USA, nie udało się rozwiązać wcześniej. Poza podziękowaniami Egipt powinien także otrzymać dużą zapłatę, która w pełni zrekompensuje jego straty terytorialne. Ta kwota powinna pochodzić od całej społeczności międzynarodowej. Wszystkie kraje będące członkami ONZ i Banku Światowego powinny dołączyć się do płatności na rzecz Egiptu i pokrycia kosztów budowy nowej Palestyny na wzór Dubaju.

 Pokój na Bliskim Wschodzie jest żywotnym interesem całej społeczności światowej, a korzyści z niego płynące znacznie przewyższą koszty. Ten artykuł przedstawia propozycję pokojową dla Izraela i Palestyny. Nadszedł czas, aby zakończyć konflikty zbrojne w świecie oraz umożliwić ludzkości bezpieczne, spokojne i spełnione życie. Potrzebujemy tego tak bardzo dla naszej dalszej ludzkiej ewolucji i dla naszego dalszego rozwoju jako jednostek, społeczeństw i cywilizacji.

W. Julian Korab-Karpowicz -- Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii

 

 

 

KOMENTARZE

 • To bardzo nieładnie
  usuwać komentarze...
 • @
  Podobne sugestie zamieściłem jakieś 5, czy 6 lat temu.
  Ale z prof. Korab - Karpowiczem - jak widać dochodzimy do podobnych konstatacji.
 • Profesor.... well.
  Albo autor nie wie albo struga durnia i udaje że nie wie dlaczego i po co Izrael wyrzyna Palestyńczyków, atakuje Syrię oraz utrzymuje w regionie Bliskiego Wschodu różne terrorystyczne bandy. Pewnie jeszcze się nie domyślił dlaczego Iran jest dla nich taką wielką przeszkodą. Żydom tam w Izraelu panującym absolutnie nie zależy na pokoju lecz na przejęciu wielkich terenów w celu budowy Wielkiego Izraela.
  Co więcej "Peace for Israel" w tym wypadku jest hasłem bezczelnym
  i iście syjonistycznym. To Izrael nie będzie chciał tam pokoju gdyż ma do zrealizowania swoje własne zaborcze plany.
 • @Stara Baba 18:57:49
  Napisałem to samo jednym zdaniem ale gospodarz bloga komentarz usunął.
 • Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii ......
  ,, Nadszedł czas, aby zakończyć konflikty zbrojne w świecie ,, .......
  .
  Tak dużo pan napisał i nic z tego nie wynika , chyba że miękka propaganda zakończona pacyfistycznym apelem .
  Izraelowi wolno więcej bo ma ochronę ośmiornicy . Klucz do zapewnienia pokoju na świecie leży w imperium . USA już bez ogródek żąda kasy za ochronę , same zachowując się jak gangster .
  Odnoszenie się do reszty nie ma sensu , bo teksy notki wydaje się
  jest na zamówienie .
 • Do wszystkich komentatorów
  Jaki jest lepszy pomysł na pokój na Bliskim Wschodzie? Pokój dla Izraela leży w interesie Polski. Wojny w tym rejonie są źródłem destabilizacji na całym świecie i dotyczy to nas też. Ewentualna klęska Izraela spowodowałaby migrację Żydów do Europy, a więc powtórka z historii. Tzw. Wielki Izrael to bajka dla dzieci. Nie ma takiej koncepcji, ani też nie jest realna do zrealizowania. Za to jest koncepcja bezpieczeństwa Izraela oparta na sile militarnej i niszczeniu po kolei wszystkich wrogów. Można już znaleźć to w książce Brzezińskiego, Druga szansa. Lista krajów do wykończenia powstała już pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Na tej liście są Irak, Libia, Syria, Iran i ... (proszę poszukać samemu). Jest to plan, który jest systematycznie realizowany. Zamiast wojen i związanego z nimi nieszczęścia ludzkiego, proponuje się tutaj inne równie skuteczne rozwiązanie, o ile jego istota znajdzie zrozumienie. Koncepcja pomaga Izraelowi osiągnąć to co chce -- większe terytorium i bezpieczeństwo, a Palestyńczykom daje możliwość wyjść z ewidentnej przegranej z honorem. Welcome to New Dubai -- Welcome to New Palestine.
 • @Stara Baba 18:57:49
  no właśnie, dlaczego to nie zbudować Nowego Izraela na pustyni ?
 • @Przyszła Polska 05:28:27
  A może tak usa oddadzą na Nowy Izrael chciaż pół jednego ze swoich stanów ?

  Jakim prawem taki Dubaj, czy Katar, istnieją ?

  Po co Polska dołączyła to hańby krajów kolonialnych ?
 • Globalna mafia żydowska nie chce pokoju.
  Pokój dla tej mafii jest wrogiem dla ich planów realizowanych od pokoleń zgodnie z zasadami ich wiary zapisanymi w Torze i Talmudzie.
  Ich misją jest podbijanie świata... i robi`a to nieustannie od 2000 lat.
  Dla nich pokój to tylko taktyczne narzędzie na okres gdy nie mają przewagi... ale tam gdzie mają przewagę to pokój staje się bezwartościowy, lepsza dla nich jest wojna...

  Przecież globalna mafią żydowska dąży do budowy wielkiego Izraela na terenach sąsiednich państw.
  a mało tego ta mafią dąży do przejęcia wszystkich zasobów na świecie i morduje bezwzględnie wszystkich którzy staną jej na drodze i są nie dość silni by się wybronić.

  Ta mafia nie chce pokoju oni chcą wojny podbojów..i nieskrępowanej grabieży cudzych zasobów.
  Oni jak Hitler idą po władzę nad światem zresztą w oparciu o identyczną rasistowską ideologię (rasa Panów u Hitlera i Naród wybrany u żydów).

  Mafia żydowska o pokoju mówi tylko wtedy gdy dostaje baty...i zapomina o pokoju natychmiast gdy zyskuje przewagę.
  Widać to wyraźnie w Syrii.. jak Islamiści (najemnicy żydowskiej mafii) mordowali masowo mieszkańców Syrii podrzynając i gardła, masowo rozstrzeliwując to tzw zachód czyli mafią żydowska klaskali z zadowolenia że "demokracja zwycięża" .. a jak zaczęli dostawać lanie bo Rosja pomogła Syrii to natychmiast domagali się przerwania walk, rozejmu, dostaw humanitarnych które trafiały do terrorystów zamiast do ludności cywilnej..

  Mafia żydowska bo bezlitośni pozbawieni zasad moralnych zbrodniarze..
  Ich media pokazują jak bardzo są zakłamani...
  To groźny, podstępny i bezlitosny wróg dla całej ludzkości.
 • Strzelam w ciemno
  "
  W. Julian Korab-Karpowicz -- Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii
  "

  W takim miejscu (zatrudnienia) na takim stanowisku i z takim nazwiskiem
  w dzisiejszej Polsce, okupowanej przez mafię żydowską, podobnie jak w dyplomacji może pracować tylko wyraźny filosemita...taki mamy system dobory kadr od 89r (nie zaglądam w korzenie tego filosemityzmu).
  I taki punkt widzenia prezentuje autor artykułu.
 • @Oscar 09:11:01
  Strzelam w ciemno -- to przykład myślenia "abstrakcyjnego" i tak zwane "wycieczki osobiste". Radzę strzelać do celu, nie w ciemno bo można trafić w niewinnego człowieka i mieć potem wyrzuty sumienia.

  Mafia -- Każde społeczeństwo, również żydowskie jest podzielone. Może i jest taka "mafia", ale od życzeń do realizacji, daleka droga. Za to koncepcja bezpieczeństwa Izraela przez niszczenie kolejnych przeciwników jest dobrze udokumentowana i niektóre dokumenty, min. autorstwa Paula Wolfowitza zostały ostatnio odtajnione. Polecam uważną lekturę książki Zbigniewa Brzezińskiego Druga szansa. Tam jest klucz do zrozumienia co się dzieje na świecie w czasie ostatnich dwudziestu lat. Brzeziński miał dostęp do wszystkich materiałów i był bardzo krytyczny wobec polityki amerykańskiej po 2001 roku.
 • @Przyszła Polska 05:28:27
  Czyli popierasz te syjonistyczne brednie? Israel to państewko zbudowane na zbrodni i terrorze. Niech sobie emigrują z Palestyny dokąd chcą. Naszą powinnością jest dopilnować, żeby to nie była Polska.
 • Szanowny panie...
  „ ....Wszystkie nieszczęścia, wojny, kataklizmy, morderstwa, są konsekwencją niesłuchania Słowa Boga i niepełnienia Jego Woli. Każdy człowiek odrzucając Wolę Bożą, sprowadza nieszczęścia na cały świat.
  Nikt nie jest wyłączony ze świata i z odpowiedzialności za świat, dlatego żyjąc źle, nie pogrąża tylko siebie, ale sprowadza na świat wojny, choroby, kataklizmy, i inne przekleństwa Ziemi. Grzech ma okrutne konsekwencje, które dotykają dobrych i złych...”
  Matka Boska - Orędzia na Czasy Ostateczne które właśnie nadeszły

  Nie ma innej możliwości na odwrócenie skutków naszych grzechów, jak tylko : "modlitwa, nawrócenie i pokuta".
  Nie można bezkarnie grzeszyć i liczyć na to, że ujdzie nam to płazem.
  Nie ma innej rady na pokój między narodami.
 • @Jan Paweł 10:38:04
  Bóg dał ludziom wolną wolę. Ale by ją odpowiednio wykorzystać należy zwrócić się ku Bogu. Dlatego zło nigdy nie zwycięży na świecie. Czynnik zla sam siebie unicestwi. Co nie znaczy, że człowiek nie powinien aktywnie pomagać siłom dobra, jak tylko potrafi. Dobro to wartości na jakich budujemy. To prawda. Matka Boska - Orędzia na Czasy Ostateczne które właśnie nadeszły
 • @Przyszła Polska 05:28:27
  W interesie Polski leży nieuleganie wpływom żydowskim z jakiego kierunku by nie były, budowanie polityczno-gospodarczej siły kraju oraz wskrzeszenie liczebnej i silnej Polskiej Armii bez waszyngtońskich "pomagierów". Interesy Izraela nie są naszymi interesami a Izrael Polsce do życia nie jest potrzebny. Jeżeli nie chcemy widzieć żydów w Polsce rząd nie powinien wydawać wszystkim żydom jak leci obywatelstwa polskiego bo to jest profanacją naszego Narodu. Jeszcze co do trzymania Izraela w bezpieczeństwie bo do Polski się zwalą. Przepraszam bardzo ale pomimo iż polski rząd łasi się przy nich jak kundel, pomimo iż mają te swoje państwo, absolutnie nie przeszkadza im aby próbować okraść Polskę! Okraść na minimum 300 miliardów dolarów poprzez bezprawne wyłudzenie pieniędzy za rzekome bez spadkowe mienie. Oczywiście znając ich to będzie dopiero początek.
  Panie Profesor, zejdzie Pan z obłoków na ziemię i zastanowi się bardzo
  czyim interesom pan służy, polskim czy żydowskim bo jeżeli będzie podtrzymywał te swoje poglądy to naprawdę Polska z pana wykształcenia nie będzie miała żadnych korzyści a wręcz przeciwnie,
  same straty.

  PS: Poza tym Wojna na Bliskim Wschodzie (na początku Irak) nie była wywołana z powodu bezpośrednich interesów Izraela lecz wymierzona bezpośrednio przeciw wtedy istniejącej Europie aczkolwiek Izrael jest jej wielkim beneficjentem. Polska w tej wojnie posłużyła jako koń trojański aby od środka nadgryźć EU oraz rozmontować i zmienić jej polityczne ukierunkowania oraz siły. Bez tego przy fakcie włączenia do EU dziesięciu postkomunistycznych państw z 200 milionami ludzi i klasą robotniczą która była świetnie zawodowo wyszkolona i wyprzedzała amerykańską oraz ponieważ te dziesięć państw miało bardzo dobre stosunki z krajami arabskimi czyli naftowymi gospodarka USA została by przez Europę zdegradowana do drugorzędnej roli. Na to USA nie mogło sobie pozwolić
  wiec przez wojnę na Biskim Wschodzie uderzono w Europe.
 • Jak rozumiem, to
  zyskaliby Izraelczycy, ale koszty powinny ponieść państwa arabskie? Przedstawiciel jakiej cywilizacji mógłby na to wpaść? A może inaczej? Izraelczycy zasługują na życie bezpieczne. Może by tak przenieść ich na Grenlandię? Albo do Arabii Saudyjskiej? Tam dużo przestrzeni. Kto powinien sfinansować?
 • @Przyszła Polska 05:28:27
  A skąd pomysł, ze stworzono by Nowy Dubaj? jeśli sfinansowaliby by to emirowie lub Saudowie, to Palestyńczycy byliby dalej niskiej kategorii.
  A może Izraelitów przenieść na Madagaskar? Stworzą tam miejscowym poziom życia europejski?
 • @Stara Baba 15:52:19
  Tak, budowanie polityczno-gospodarczej siły kraju oraz wskrzeszenie liczebnej i silnej Polskiej Armii bez waszyngtońskich "pomagierów" i bardzo wiele innych rzeczy jest jeszcze w Polsce do zrobienia dla podwyższenia siły państwa i zapewnienia niepodległości. Ale też należy budować pokój światowy i rozwiązywać problemy globalne, a więc stąd wynika ta propozycja pokoju dla Izraela. A o jej korzyściach dla Polski była już mowa. Ponadto, we wszystkim co się robi w polityce należy być realistą, a więc uwzględniać realne sytuacje i możliwości.
 • Na tej samej zasadzie
  żyd, czy jak kto woli, Izrael, może zrobić z Polski Polin, mordować Polaków, tak jak teraz morduje Palestyńczyków, dążyć wszelkimi sposobami do ich wyludnienia, tak jak to robi w stosunku do Palestyńczyków, a za 70 lat pytać społeczność międzynarodową o przeniesienie Polaków z terytorium Polski okupowanej prawem kaduka przez żydów do wybranego ekskluzywnego skansenu, oczywiście w imię pokoju i spokoju - dla żydów.

  I co Pan na to, Panie profesorze? Podoba się Panu taka perspektywa? Ciekawe, dokąd będą chcieli wysłać niedobitki Polaków? Też na pustynię?

  (Żydzi niosący gałązkę oliwną... śmiechu warte, trzeba mieć naiwność dziecka, aby im wierzyć.)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031