Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 75 komentarzy

Przyszła Polska

Przyszła Polska - Komitet Wyborczy "Przyszła Polska" www.przyszlapolska.pl

JAKI JEST PROGRAM PiSu?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Warto być Polakiem, warto aby Polska trwała. Program PiS jest ambitny W jego centrum jest człowiek jako jednostka niepowtarzalna i wolna, żyjąca we wspólnocie jaką jest rodzina i naród - czyli: Wolność, Zdrowie, Praca, Rodzina.

Głównym argumentem opozycji jest, że PiS nie ma sprecyzowanego programu oraz, że chce zdominować polską scenę polityczną. Pojawiają się wręcz opinie rozdmuchiwane przez wrogie media, w Polsce za granicą, że PiS chce ustanowić rządy autorytarne i wprowadzić cenzurę. Nic takiego nie ma i nigdy nie było w programie PiSu. Jest to program propaństwowy (wzmacniający państwo i broniący nas przed grupami nacisku), prospołeczny (poprawiający warunki życia) i prorodzinny (podkreślający tradycyjną rolę rodziny i wychowania). W skrócie – wolność, zdrowie, praca, rodzina.
 
Z programem zapoznałem się po raz pierwszy dnia 15 lutego 2014 roku, kiedy jako jeden z zaproszonych gości, uczestniczyłem w kongresie programowym Prawa i Sprawiedliwości. To co jest napisane poniżej pochodzi z moich osobistych notatek, które wówczas sporządziłem. Chociaż w deklaracjach polityce partii politycznych tak często spotyka się wiele obietnic, w przemówieniach delegatów kongresu odczułem autentyczne zaangażowanie w problemy kraju i to napełniło mnie nadzieją oraz natchnęło optymizmem co do przyszłości Polski.
 
Wolność, zdrowie, praca, rodzina
Program PiSu jest ambitny. W jego centrum jest człowiek jako jednostka niepowtarzalna i wolna, żyjąca we wspólnocie jaką jest rodzina i naród. Osadza się on na uniwersalnych wartościach jakie odnieść można do dziedzictwa cywilizacji zachodniej. Jarosław Kaczyński w swoim obszernym wystąpieniu programowym przywołał właśnie te wartości, a z nich szczególnie uwypuklił wolność. „Nasza historia”, powiedział, „jest zbieżna ze światowym dążeniem do wolności i jest to powód do dumy”. Dlatego należy docenić wartość bycia Polakiem. „Warto być Polakiem i warto aby Polska trwała”.
 
Z postulatu wolności wynika stosunek Polski do Unii Europejskiej. Prezes PiS podkreślił, że bogactwem Europy jest różnorodność jej kultur. Ową różnorodność odnieść można do wielości niezależnych państw tworzących Europę. Należy więc tą wielość kultywować, odrzucić zaś, tendencje unifikacyjne i federalistyczne, a także sprzeczny z ideą wolności hegemonizm, czyli poddawanie Polski i innym krajów członkowskich daleko idącej kontroli Unii. O ile istotą Europy jest pewna tradycja cywilizacyjna, w skład której wchodzi wolność, to, jak stwierdził w swoim późniejszym wystąpieniu, poświęconym polityce zagranicznej, poseł Krzysztof Szczerski, „więcej Polski oznacza więcej Europy, zaś silna Polska jest wzmocnieniem Europy”.
 
Będąc wierną swojej tradycji, Polska musi być więc nadal państwem wolności – wolności słowa i badań naukowych, której ograniczeniem mogą być jedynie względy moralne i obyczajowe oraz społeczna odpowiedzialność. Powinna być wręcz swoistą „wyspą wolności”, czyli, a tak to chyba należy rozumieć, być najbardziej wolnym ze wszystkich krajów. Jednakże, aby to osiągnąć i abyśmy mogli cieszyć się w pełni wolnością, trzeba wpierw naprawić państwo polskie bowiem kraj nasz, jak to ujął Jarosław Kaczyński, miast się rozwijać, raczej się zwija. Na to „zwijanie się Polski”, składały się według Prezesa PiSu, arogancja poprzedniej władzy, działającej przede wszystkim dla „swoich”, rosnący fiskalizm, niskie dochody ludności, bezrobocie, upadek służby zdrowia, obojętność na ludzkie nieszczęście – „egoistyczny, pozbawiony empatii system”. Istnieją też nadal dwa duże niebezpieczeństwa: pułapka demograficzna (grozi nam wyludnienie) oraz pułapka średniego rozwoju  (powolny wzrost gospodarczy). „Doścignięcie najlepszych to [zatem] nasza racja stanu”.
 
Doścignięcie najlepszych
Czy doścignięcie najlepszych jest jeszcze możliwe kiedy w minionych latach wysprzedano w ręce obce za półdarmo majątek narodowy w postaci polskich przedsiębiorstw, zaś spółki zagraniczne sprytnie omijają podatki i miliardy złotych uciekają z Polski za granicę, i gdy miliony młodych Polaków emigruje z kraju z powodu braku perspektyw znalezienia odpowiedniego zatrudnienia? Hasłem PiSu jest zrównoważony rozwój, czyli taki, który wiąże postęp gospodarczy z odpowiednią osłoną społeczną. Ambitne postulaty tego programu to reindustrializacja Polski (czyli odbudowanie polskiego przemysłu), udomowienie banków (czyli odkupienie części banków wcześniej sprzedanych kapitałowi zagranicznemu), odbudowanie zaplecza badawczo-naukowego (zwiększenie nakładów na badania i rozwój), dyplomacja ekonomiczna (wspieranie polskich przedsiębiorstw za granicą), właściwa polityka energetyczna (wykorzystanie krajowych zasobów gazu z łupków i złóż węgla), a także inwestycje na wsi i obrona ziemi przed wykupem przez obcy kapitał, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy i podniesienie płac.
 
Ucieczka w przód
Rozwiązanie wszystkich problemów dla stworzenia warunków do wysokiego rozwoju, szczególnie z uwagi na obecne zadłużenie, jest bardzo trudne. Jeżeli jednak państwo polskie jest wartością i ma trwać, to Polacy nie mają innego wyboru, jak ucieczka w przód. Dla każdego wielkiego czynu potrzebna jest najpierw wielka idea. Wydaje się, że obudziło się w przywódcach PiSu zrozumienie obecnych zagrożeń i to otwarło przed nimi perspektywiczną wizję przyszłości Polski. Na tą wizję składa się szereg pozytywnych reform, które zostały przedstawione w programie. To nie tylko naprawa gospodarki, ale przede wszystkim polityka prospołeczna, a w szczególności pomoc rodzinie w polepszeniu sytuacji materialnej (dodatek rodzinny), nowy system mieszkaniowy (niedrogi wynajem mieszkań z możliwością późniejszego wykupu), bezpieczeństwo rodzinie (nieodbieranie z powodu ubóstwa dzieci rodzicom, co jest obecnym skandalem tego kraju!), system opieki nad dziećmi (ogólnodostępne przedszkola), oraz uzdrowiona służba zdrowia (likwidacja NFZ, rozbudowa sieci szpitali publicznych, potrzymanie komercjalizacji, ustanowienie pogotowia ratunkowego publiczną jednostkę ochrony zdrowia, oraz objęcie szczególną ochroną dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych).  
 
Zgodnie z programem PiSu, naprawy wymagają też administracja państwowa – zmniejszenie jej do właściwych rozmiarów; służby mundurowe i specjalne – ich reorganizacja, tak aby służyły państwu; media – ich odpolitycznienie; służby sprawiedliwości i sądownictwa – usunięcie wielu nieprawidłowości; oraz organy kontrolne: NIK, GUS i Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – umocnienie systemu kontroli. Zgodnie z postulatem silnego państwa, odbudowany musi być potencjał obronny Polskich Sił Zbrojnych. W dziedzinie polityki zagranicznej, Polska ma prowadzić zaś politykę aktywną – być bardziej obecna na arenie międzynarodowej i bronić interesów Polaków za granicą, w szczególności na Litwie oraz w Niemczech. Z kolei, przewidywane, choć nadal otwarte na społeczną dyskusję, reformy w edukacji obejmują min. likwidację gimnazjum i powrót do wcześniejszego systemu ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroklasowego liceum, zlikwidowanie testów, nacisk na dziedzictwo kulturowe, oraz przywrócenie lekcji z historii w szkołach i kształtowanie wśród młodzieży tożsamości obywatelskiej i patriotyzmu.
 
Lekcja realizmu
Okres jaki upłynął od odzyskania przez Polskę wolności w 1989 roku to okres w którym Polacy uczą się powoli realizmu politycznego. Naiwne wpatrzenie się w Unię Europejską jako na ideał i na to wszystko co przychodzi z Zachodu ustępuje spojrzeniu bardziej krytycznemu. Dzisiaj wiemy, że prywatyzacja w formie jakiej ją dokonano, a mianowicie w formie wyprzedaży majątku narodowego w ręce obce, aby załatać dziurę budżetową, była obarczona wadą. Nie przyniosła Polsce dobrobytu. Widzimy, że zagraniczne banki i koncerny działają przede wszystkim dla własnego interesu. Dzisiaj rozumiemy też coraz bardziej, że wadą obarczone są „nowinki” napływające do nas z zagranicy dotyczące wychowania i modelu społeczeństwa. Tymi nowinkami są związki partnerskie czy też niekonwencjonalne małżeństwa osób o tej samej płci, którymi próbuje zastąpić się tradycyjną rodzinę, czy też nowe formy edukacji seksualnej w szkołach. Jednakże dzięki tym nowinkom nie przybędzie w Polsce dzieci, a bez nich nie ma przyszłości dla żadnego państwa i społeczeństwa.
 
Program PiS i dzisiejsza Targowica
Realizatorami programu, który ma na celu dokonanie śmiałych reform w państwie i broni nas przed grupami nacisku, są demokratycznie wybrany Rząd i Prezydent RP. Dlatego są oni obecnie tak wściekle atakowani. Dzisiejsza opozycja: PO, Nowoczesna, KOD i inni, tak jak dawna Targowica, w imię swoich utraconych przywilejów, nie waha się szerzyć zamętu w kraju, prowadzić dezinformacji medialnej i kierować przeciwko Polsce obcych sił. Świadczą o tym wypowiedzi polityków z Brukseli oraz kłamliwa kampania medialna prowadzona przeciwko rządom PiS na wielką skalę zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 
Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie 

KOMENTARZE

 • Dzisiejsza Targowica
  Czołowi nasi przedstawiciele antyPiS-u, tzw. Obrońcy Demokracji

  http://s1.fotowrzut.pl/YMZ58QXBQO/1.jpg
 • Pytanie o program PiSu
  należy skierować nie do nas tylko do oficera prowadzącego pana J. Kaczńskiego i paru innych pracowników służb.

  - https://www.youtube.com/watch?v=064s1GVUEBw

  Wyznanie pana Michalkiewicza uznajmy roboczo za prawdopdodobne, w nadziei, że otrzymamy dalsze dowody na jego słuszność.

  State Department przeszedł chyba na ręczne sterowanie PiSu, a więc za wcześnie jest pytać o program. Polecenie wypłacenia 4 miliardów złodzeijskim oligarchom i banderwocom zostało w każdym razie sumiennei wykonane.

  - http://p21.neon24.pl/post/128779,mamy-liste-plac-kod#comment_1267839
 • Program PIS jest oky! Kto mądry to wie!
  Bardzo dobre wystąpienie M Kowalskiego!! Na placu w Lublinie.

  https://youtu.be/Cq1OkUpI7BI
 • @Laznik 15:29:45
  Źdźbło w cudzym oku łatwo zobaczyć , ale belki we własnym nie widzieć!

  Pan Michalkiewicz zarabia dobrą kasę na tych spekulacjach politycznych . Jemu jak i Korwinowi marzy się wolny kraj , wolna gospodarka , program Wilczka . To było chwilę po 89r. I do dziś pamiętamy" O dwóch takich, co okradli Polskę. Czyli o aferze „Art-B” "
  Nie ma co wspominać, bo potem Kwaśniewski z Ruskiego getta wrzucił nas do Niemieckiego.
 • @
  Ponad rok temu przeczytałem cały program PiS. Poza pozytywnym faktem iż partia ta jako może jedyna ma taki prawdziwy program działania naprawdę nie ma nic w nim szczególnego. Nic co zmieniło by obraz Polski i jej gospodarki na lepsze. Sorry... taka prawda. Większość to frazesy a nie konkrety.
 • Dopóki nie zobaczę radykalnego (nie kosmetycznego) uproszczenia. ..
  procedur administracyjno-fiskalnych, przede wszystkim w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez ten mały rodzinny biznes.
  Dopóki nie zobaczę znacznego obniżenia obciążeń podatkowych tej właśnie małej rodzinnej działalności gospodarczej.
  Dopóki nie zobaczę preferencji dla lokalnej przedsiębiorczości (przede wszystkim tej właśnie małej rodzinnej) , przed tą krwiożerczą kapitalizmu globalnego, przejmującą lokalną i regionalną przestrzeń gospodarczą i jak szarańcza niszczącą każde życie w tych lokalnych przestrzeniach.
  Dopóki nie zobaczę radykalnej obrony naszej polskiej ziemi, gdzie już np na Pomorzu Zachodnim pół miliona hektarów jest w obcych rękach a polscy rolnicy muszą o nią walczyć pod Sejmem.
  Dopóki nie zobaczę ustawowego a nawet konstytucyjnego zabezpieczenia Polskich Lasów Państwowych, jako wyjątkowo cennego dziedzicta narodowego, przed jakąkolwiek próbą prywatyzacji.
  Pewnie ekonomiści by dodali, że dopóki nie zobaczą zmiany w Konstytucji odnośnie zadłużania się Państwa w obcych bankach.
  itd, itp.... NIE UWIERZĘ.
  Bo jak na razie, to już np nawet ci najdrobniejsi prowadzący działalność gospodarczą muszą posiadać kosztowne w zakupie i eksploatacji, kasy fiskalne, które już na starcie wybijają działalność gospodarczą z głowy. Tylko czekać jak im każą prowadzić pełną księgowość:-)
  Z tego co wiem, to właśnie od nowego roku, ci indywidualni przedsiębiorcy muszą wypełniać jakieś nowe dodatkowe szpalty deklaracji.
  Więc jak tak ma wyglądać ta naprawa Polski, to już chyba trzeba się szykować na najgorsze. Czym może być np wojna z Rosją, bo to niby wszystkie przypadłości, mamy teraz przez... Rosję.
 • @Jan Paweł 16:14:36
  A ileś pan dał na to żeby wymagać!
 • @Stara Baba 16:13:59
  Jeżeli to co się dziś dzieje, jest dla pani niczym to gratuluje spostrzegawczości.
 • @klementyna 16:19:55
  Oprócz przejmowania stołków przez PiS i wypierania PO nic szczególnego się nie dzieje. Z PO-wskiej opcji pro-niemieckiej przechodzimy na opcje pro usraelską. Co więcej, nawet wyborcze obietnice niewpuszczania arabskich "emigrantów" są już złamane. Oprócz szumu i ustawiania w Polsce władzy tylko pod PiS nic szczególnego w konkretnych i kluczowych dla naszego kraju sprawach się nie zmieni. Pudrowanie nosa które zarządził PiS jest dobre ale na krótką metę. Dla przykładu dzisiejszych "abstrakcji" to przecież Kaczyńscy byli wielkimi zwolennikami jednej, ogólnej, wielkiej armii Unii Europejskiej. Gdzie tu jest interes Polski? Opodatkowanie banków???
  Podniosą procenty i ściągną z pożyczek i zwykłych ludzi a rzad czyli ludzie z PiS będą mieli więcej legalnych pieniążków do podziału. Takich przypadków przebiegłości jest multum.
  Podsumowując, PO-PiS nie jest dla Polski żadną nadzieją.

  PS: mam nadzieje że się mylę... w co wątpię.
 • @Stara Baba 16:55:02
  A pan, pani swoje ! Jak coś z PIS to z Usraela .
  Tak uderzenie w komorników to dla usraela , tylko podobno ci komornicy to tez usraelscy!
  Opodatkowanie banków , sklepów wielopowirzchniowych to też dla usraela!
  Zdjęcie dotacji dla GW to też dla usraela .
  Dotacja dla dzieci to tez tylko dla usraelskich !
  Zakup ropy od Rosji też dla usraela !

  Nie będe wicej wymieniac bo już ten usrael jest winny, że możemy tu pisać swobodnie .
  Cenzura tez usraelska.
 • @Oficer Prowadzący 16:47:32
  Dziękuję i pozdrawiam :)
 • @klementyna 17:13:45
  Wybaczy mi Pani ale argumenty są niedorzeczne. Szczególnie przewałka z dotacją dla dzieci. Przecież to kpina z Narodu Polskiego i podatnika. :-)
  Co więcej, PiS jest najbardziej rusofobiczną partią w Polsce. Przekona się Pani niedługo, gdy na stałe w Polsce stacjonować będą obce wojska.
 • @Stara Baba 17:24:21
  Szkoda słów!
 • @klementyna 17:35:15
  Ja Pani marzyć nie zabraniam. Napisany został post do którego wyrażam swoją opinie.
  Z poważaniem
 • @Stara Baba 16:55:02
  A jak proUSraelski PIS może w sprawie imigrantów mieć inne zdanie, gdy już są zainwestowane w ten cały islamski najazd na Europę (także na Polskę) tak duże pieniądze. M.in. na to:
  https://miziaforum.wordpress.com/2016/01/08/tysiace-banerow-w-krajach-islamskich-zachencajace-do-gwaltow-w-europie-2/
  Zresztą już mamy pierwsze "jaskółki"
  https://miziaforum.wordpress.com/2016/01/08/brutalny-gwalt-na-polce-w-warszawie-sprawca-islamski-uchodzca-zaczelo-sie-2/
 • Program PiS jest ambitny?
  "Program PiSu jest ambitny. W jego centrum jest człowiek jako jednostka niepowtarzalna i wolna, żyjąca we wspólnocie jaką jest rodzina i naród. Osadza się on na uniwersalnych wartościach jakie odnieść można do dziedzictwa cywilizacji zachodniej. "

  Łoj, joj, joj!
 • @Jan Paweł 18:08:34
  Problem w tym że dla wyborców był to jeden z głównych argumentów na poparcie PiS. Wyborcy zostali oszukani.
 • Program PiS jest ambitny?
  "Prezes PiS podkreślił, że bogactwem Europy jest różnorodność jej kultur."

  Łoj, joj, joj!
 • Program PiS jest ambitny?
  "Hasłem PiSu jest zrównoważony rozwój, czyli taki, który wiąże postęp gospodarczy z odpowiednią osłoną społeczną."

  Łoj, joj, joj!
 • Program PiS jest ambitny?
  "Jeżeli jednak państwo polskie jest wartością i ma trwać, to Polacy nie mają innego wyboru, jak ucieczka w przód."

  Łoj, joj, joj!
 • @klementyna 16:18:16
  Ta tzw indywidualna przedsiębiorczość, jest najbardziej drenowana fiskalne i szykanowana administracyjnie a daje 70% ogólnych przychodów do budżetu. Więc nikt nikomu nie robi łaski, że będzie ją chronił w tej nierównej walce z kapitalimem globalistycznym, który już praktycznie przejął Polskę.
 • @Stara Baba 18:21:39
  To prawda. Pewnie jeszcze nie raz będą oszukani.
 • Podsumowując
  Ponieważ "warto być Polakiem", będziemy dążyć do tego, aby "Polska trwała", a wszyscy Polacy byli zdrowi, piękni i bogaci.
 • @Jan Paweł 18:29:16
  Ależ jak to przecież mogą siedzieć i nic nie robić . Poczekać jak Polacy wyjadą do ostatniego za granice.
  Powinni zagarnąć dużą ilość jak Merkel najemników do pracy i w tedy byłoby cacy!!

  A potędze globalistycznej ,to możesz pan podskoczyć jak Giertych na wypasie krów!
 • @klementyna 18:56:59
  Zachęcam do otwarcia jakiejś działalności gospodarczej, to wtedy może przestanie Pani pisać takie głupoty.
 • @klementyna 18:56:59
  Oj, ciężko Ci będzie klementyno na tym portalu, sama chyba widzisz, ale życzę powodzenia i nie poddawaj się.
 • @Jan Paweł 16:14:36
  Uzupełniam bo jak widać, trzeba. Otóż kiedyś za komuny w takim mieście (konkretnym, ale nazwy nie podam) w którym żyło ok 150tyś mieszkańców, były dwa zakłady pogrzebowe. I to wystarczyło.
  Obecnie to miasto ma już tylko ok90tyś mieszkańców a zakładów pogrzebowych jest... 9.
  W mojej parafii, średniej wielkości (w skali Polski), w miesiącu odbywają się 1-4 ceremonii Chrztu Św, jeden ślub i... przeszło 20 pogrzebów. Tempo, chyba jest zastraszajace?
 • @Stara Baba 16:55:02
  W żadnym przypadku się nie mylisz, mamy opcję USraelską. Już sam Lech Kaczyński powiedział "bez względu na to, kto będzie rządził Polską interes Izraela będzie zabezpieczony. PiS to fundatorzy Muzeum Historii Narodu Żydowskiego POLLIN, z kieszeni podatnika, Lech nawet kamień węgielny wmurował przy obecności HGW. Namiestnik prezesa uczestniczy w styczniu 2014 w wyjazdowym posiedzeniu knesetu w Krakowie, po tym spotkaniu podejście pewnych mediów do Komorowskiego i Dudy diametralnie się zmieniło.
  http://www.radiownet.pl/system/post_gallery_images/images/80998/normal/kneset_w_Krakowie.jpg
  Program Pis to jak najszybsze przejęcie koryta i powsadzanie tam swoich zgodnie z kluczem prezesa. "Nie doświadczenie a łaska prezesa zrobi z ciebie dyrektora". Kilka stanowisk, Gliński co o kulturze nie ma pojęcia jest ministrem w tych sprawach, będziemy mieli "TV Naród głupi wszystko kupi" dowodzony przez osobę, co obiecywała być bulterierem prezesa. Ale co ślepemu o kolorach opowiadać.
 • @Jan Paweł 19:16:42
  Miałam niestety platformensja zrobiła swoje!
  Ale gdy porządzi PIS jakiś czas, chętnie wrócę do biznesu.
 • @Bogdan 19:27:07
  Nie poddam się mafi , jest jeszcze pani Jaworowicz co ratuje biednych! :)
 • @Stara Baba 17:24:21
  @Stara Babo ty nie wiesz ze ja na takie rządy czekałam od od 1989 roku gnido!
 • ###
  Ciszę się gdy widzę platformensów i kod-y na ulicy, jak marzną i żebrzą helmutków o pomoc..!
  Dobrze wam zdrajcy !! Litości nie będzie!! Won do Niemiec na roboty fizyczne do Merkel!! Kopać szparagi!!
 • @Zawisza Niebieski 19:44:33
  Cztery lata Twojej biegunki, tony papieru toaletowego i juz bedziesz mial swoj rzad. Chopie czy ta trauma az tak daje Ci w kosc.
  Poczekaj , to nic nie kosztuje. Szkoda Twojego zdrowia.
 • @Zawisza Niebieski 19:44:33
  Prpopnuje Ci wejdz w uklady z bylym poslem wrzodakiem zalozcie jakas partie pod nazwa np. " teraz my do koryta - bo glodni" i heja do przodu
  tylko czekac na dobry dwucyfrowy wynik ( ozcywiscie po przecinku) jak zwykle
 • Zawisza Niebieski!!
  Jak chcesz bywać miedzy Żydami , i tak zazdrościsz to ożeń się z panną pochodzenia żydowskiego!

  A odwal się od Prezydenta Polski!!
 • @klementyna 20:05:29
  B R A W O 8-))))))
 • jedyna dla nas nadzieja w tym, że Układ widzi, że. ..
  w zastraszającym tempie ubywa niewolników do ich utrzymywania. Więc może trochę poluzują nam (tym zwykłym robolom) te cugle. Może żywność będzie mniej zatruta, może skrócą czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, ale z całą pewnością nadal nie będziemy mogli liczyć na skuteczne metody leczenia np raka, bo takie są, ale nie dla nas...
  Zobaczymy
 • @Zbójnicki pies 20:13:59
  Mam nadzieję że minister Ziobro zrobi z wandalami Polski ład!
  :)
 • @klementyna 20:13:44
  A to Ty nie wiesz o tym, że Twój Prezydent lekką ręką dał banderowcom ukrainskim 4 mld na mordowanie w Donieck cywili w tym kobiet i dzieci?
  Więc od tej pory to nie jest mój Prezydent, bo ja nie chcę się spowiadać na Sądzie Ostatecznym z tego że grzechem zaniechania przyczyniłem się do mordowania ludzi.
  wiec ja się od tego odcinam i publicznie protestuję, co już robiłem wiele razy.
  Chyba nie myślisz, że Ciebie Sąd Ostateczny ominie?
 • @Zbójnicki pies 20:07:49
  Cieszę się, ze nie tylko ja zauważyłem te lata biegunki Zawiszy Niebieskiego, który kilka lat temu, jeszcze na Nowym Ekranie występował jako Zawisza (bez kolorowego dodatku). Ten człowiek to bolszewik nie do zdarcia, sprawdzony na wielu frontach, tak że Zbójnicki psie, jeszcze nie raz o nim usłyszymy
 • @Stara Baba 16:55:02Podsumowując, PO-PiS nie jest dla Polski żadną nadzieją."///
  -Już byś się przestał POPISywać, bo na te plewy już Polaków nie nabierzesz. -Już dostali od tego niestrawności. -Zmień menu, ofiaro socjalizmu.
 • @Bogdan 20:36:38
  tego planktonu tu jest wiecej, a to postbolszewia a to narodowcy (inaczej) placza,placza,i placza i nic nie moga zrobic poz zgrzytaniem pozostalej czesci uzebienia 8-)))))
 • @Jan Paweł 20:30:32
  A co to jest 4mld zł ? To jeszcze nie koniec świata. Widocznie tak musiał postąpić. W imię jakiś interesów, może takie zlecenie zostawił odchodzący nierząd!
  Jeżeli bym znała się na polityce międzynarodowej to bym rzuciła kamieniem , ale nie wiem . Gdybać nie będę . Ale kamieniem nie rzucę.
  Robert Winnicki zadał takie pytanie mam nadzieje że opublikuje jeżeli otrzyma odpowiedź.

  Za co dostał Miller reklamówke pieniędzy z USA ? A my płacimy odszkodowanie ?

  A jeżeli chodzi o Sąd Ostateczny, to nie mieszajmy spraw wiary w tę dyskusje.Bo nikt nie powinien liczyć cudzych grzechów.I nie bój się pan każdy z nas podźwignie swoje! AD też.
 • @klementyna 20:47:06A jeżeli chodzi o Sąd Ostateczny,"///
  -To jan paweł liczy, że modląc się do ateisty, któremu podobno wszystko zawdzięcza, czyli świętego gierka z komitetu będzie po znajomości rozgrzeszony. -:)))
 • @moher 20:52:06
  Najgorsi komuniści to przecie tylko, jeszcze do nieba by chcieli . Patrzę na to i widzę! I dziwuję się . :)
 • @klementyna 20:58:29Najgorsi komuniści to przecie tylko, jeszcze do nieba by chcieli ."///-Nie dziwuj się!
  _człowiek ma wiarę wrodzoną, wbudowaną w psyche. . -Tylko że wielu blądzi i nie widząc Prawdy zaczyna wierzyć w fałszywych bożków. Tak jak komuniści wyznający trójcę Marx, Engels, Lenin. https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://alphahistory.com/russianrevolution/wp-content/uploads/2012/12/lenin.png&imgrefurl=http://alphahistory.com/russianrevolution/marxism/&h=1264&w=1600&tbnid=w6nQ_dtfAKTJrM:&docid=H38J7bo0BgeroM&ei=4bmSVqPHLYaueO-xuLgH&tbm=isch&ved=0ahUKEwjju9PmhaDKAhUGFx4KHe8YDncQMwggKAAwAADla takich w czasach kariery pana jana pawła papieżem był Breżniew, a arcybiskupem Polski Gierek.
 • P. S.
  -Właściwie powinno być; _... prymasem Polski z bolszewickiego namaszczenia był Gierek... -:)
 • @moher 20:52:06
  A Ty może płaciłeś za wykształcenie, które pewnie zdobyłeś za Gierka? Jeżeli nie płaciłeś, to może pooddawaj dyplomy i świadectwa skoro wieszasz psy na Gierku. O innych rzeczach już nie wspomnę, bo być może także korzystasz, albo będziesz korzystać z emerytury, -nazwijmy ją- gierkowskiej. Bo gdybyś pracował w czasach dzisiejszych, powszechnych umów śmieciowych, to pewnie nie miałbyś tak wesołej miny w wieku emerytalnym.
  Wiesz co to za grzech, ta taka Twoja niewdzięczność (bo pewnie pamietasz z młodości ludzi po trzech klasach szkoły postawowej?), to jest grzech pychy.
 • @klementyna 20:13:44
  Gdybym chciał wejść w układy z żydami, z pewnością bym się zgłosił do pierwszej damy. Ale może ciebie ucieszy, ja jestem człowiekiem ekumenicznym, żadnej wiary nie potępiam, tak jak prezydent byłem w Grabarce, bardzo dobrze wspominam rozmowę z pewnym księdzem prawosławnym, to bardzo wartościowy człowiek, rozmawiałem z muzułmanami polskimi (lipkami) ale również z arabami i też udział lipków w historii naszego narodu doceniam, zaś dyrektorką szkoły którą ukończyłem była potomkini lipków. Jeszcze świecy chanukowej nie zapaliłem i w odróżnieniu od namiestnika prezesa nie mam jej w domu. Jako katolik, w odróżnieniu od namiestnika prezesa w swoim domu jej nie zapalę,bo po prostu święta judaizmu nie są moimi świętami. Widzisz zmutowano wasze umysły, nie potraficie myśleć logicznie, historycznie, działacie schematami. Jak ktoś ma inne zdanie to trzeba krzyczeć, że to żyd albo bolszewik. Aktualnie wprowadzane przez PiS reformy zdążają do bolszewickich standardów jak nigdy wcześniej. Pierwszy sekretarz partii PiS, wróć PZPR rządzi i prezydentem i premierem, to już przećwiczyliśmy. Tylko zaślepieni tego nie widzą. No cóż, dla chorych należy mieć szacunek.
 • P. S.
  -Właściwie powinno być; _... prymasem Polski z namaszczenia bolszewickiego kremla był Gierek... -:)
 • @moher 21:14:21
  A już dziś stracili drabinę do nieba !

  Z czołówki wiadomości zniknął PKiN ,a za to jest Zamek Królewski !!
  Nawet nie wiedziałam że taki drobiazg mnie ucieszy!! Wielu ludzi też!!
 • @Zbójnicki pies 20:10:50
  Ale przecież nigdy temu nie zaprzeczałem, teraz koryto dla PiS i słychać kwik biegnących do niego, tyle lat na głodzie, że musieli się kilometrówkami posilać, bo biedacy na głodzie byli. Ileż razy prezes z mównicy krzyczał, że mu sfałszowali drogę do koryta, gdy polscy patrioci mówili gdzie ich miejsce. Trzeba było podsłuchów u Sowy, trzeba było kiełbasy wyborczej Szydło, jest koryto, trzeba się do niego dorwać. Więc niech lecą, ostatecznie jak powiedział u Sienkiewicza Bogumił Radziwił, Polska to czerwona szmata, z której trzeba urwać jak największy kawałek. A, że przy tym kwik? No cóż standard naszych "yelit".
 • @Jan Paweł 21:20:38będziesz korzystać z emerytury, -nazwijmy ją- gierkowskiej."///
  -Wyobraź sobie, że nie będę. -Dyplom zdobyłem w Kanadzie, więc nie możesz mi go odebrać. -A postawiłeś już ołtarzyk Gierkowi? -Bo słyszałem, że w Polsce stare Babcie mu stawiają i modlą się w podzięce. -Nie bądź gorszy! -Nie zapomnij też pomodlić się do nowego Adama ludzkości Szymborskiej Wisławy...https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMi-mFi6DKAhUE0h4KHZKcCnAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fipn.gov.pl%2Fobep-wroclaw%2Fwystawy%2Fwystawy%2Fzgaslo-sloneczko-ludzkosci.-reakcje-spoleczenstwa-polskiego-na-smierc-stalina&usg=AFQjCNFXZVOrAIPBCSWc42VTMWshjATZwg&sig2=vTVyLTtjv-VYkCDpt-KE3A
 • @klementyna 21:24:35
  Z czołówki wiadomości zniknął PKiN ,a za to jest Zamek Królewski !!
  Nawet nie wiedziałam że taki drobiazg mnie ucieszy!! Wielu ludzi też!! -Symbole są bardzo ważne! -To dobry znak. -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @Zawisza Niebieski 21:27:32Polska to czerwona szmata, z której trzeba urwać jak największy kawałek.
  A, że przy tym kwik?"/// -Nie udało się Twojej bandzie? -Przeliczyłeś się? -To było do przewidzenia, ale oni na to za głupi by zrozumieć, że czasy stalina przeminęły z wiatrem. -Więc Twój kwik jest też daremny. -Lepiej daj sobie siana, idź na spacer i wymyśl jakiś nowy paszkwil na Kościół Katolicki, licząc na niedoinformowanych naiwnych.
 • @moher 21:31:35
  Nie profanuj Gierka, Adamem i Wisławą, których on nazywał wichrzycielami.
  Natomiast co do Twojego dyplomu i emerytury, taaaak, znałem wielu "uciśniętych" wtedy, przeważnie zamożnych ludzi, którzy musieli wyjechać z tego syfu, jak nazywali swoją Ojczyznę, bo jak mówili, duszą się.
  Canada mówisz, poligon doświadczalny NWO, widzisz to?
 • Próbka dyskusji "fanatycznych" wyznawców PiS (lub zadaniowców).
  Mój przedostatni wpis:

  @klementyna 17:35:15
  Ja Pani marzyć nie zabraniam. Napisany został post do którego wyrażam swoją opinie.
  Z poważaniem
  Stara Baba 10.01.2016 17:39:03

  ostatni wpis @klementyna:
  @Stara Baba 17:24:21
  @Stara Babo ty nie wiesz ze ja na takie rządy czekałam od od 1989 roku gnido!
  klementyna 10.01.2016 20:00:37

  To znaczy czekała Pani na obce wojska w Polsce?

  wpis @moher:
  @Stara Baba 16:55:02Podsumowując, PO-PiS nie jest dla Polski żadną nadzieją."///
  -Już byś się przestał POPISywać, bo na te plewy już Polaków nie nabierzesz. -Już dostali od tego niestrawności. -Zmień menu, ofiaro socjalizmu.
  moher 10.01.2016 20:41:15


  Hmmmm..... czy to jest PiS i jego zwolennicy?????
 • @Jan Paweł 21:48:19 "Nie profanuj Gierka"
  -No to módl się do niego dalej. -Co do reszty to nie miejsce tu na dyskusję o tym. _co do zamożności, to tlko wspomnę, że wyjechałem z Polski z 300 dolarami i walizką ksiązek, a wysłałem już do Polski ... tysiące.
 • @Stara Baba 21:51:18
  Stary Agencie PRL-u! -Nie jestem "pisowcem", ani "zadaniowcem". -Po prostu oceniam sytuację i wasze zachowanie. -Takie hobby" na które tracę cenny czas. -:)))
 • @Zawisza Niebieski 21:20:48
  I ułomnym też szacunek .

  Ależ mi wykład pan uczynił! Pan może myśli ,ze czasów komuny nie pamiętam?
  Nie będę przypominać panu , ale widać trzeba że nie partyjnych w Polsce mogłam policzyć na palcach u jednej mojej małej raczki.
  Pan jednak nie potępia wcześniejszego czerwonego betonu w postaci Milera, Kwaśniewskiego, Balcerowicza, Lewandowskiego , Boniego ,Michnika i całej reszty co przez 25lat służyli na kolanach faszystom !Sprzedali nas za srebrniki do tej Unii !!

  Tylko czepił się pan jednej owieczki która też miała prawo zbłądzić! Katolik nawrócony się znalazł !
 • @moher 21:56:13
  Mnie wystarczyło mieszkanie w bloku, stabilna praca, pewność jutra, w sumie luzackie życie...
  Ale też niestety, dałem się nabrać na Solidarność i jak teraz widzę te zniszczone młode pokolenia, to nie wiem jak mnie tam U Góry powitają?.. ja też mam ich na sumieniu...
  Czy ten wyjazd był Ci potrzebny do Zbawienia?
 • Co tu się porobiło?...
  Kiedyś takie teksty biegły by sobie prawym paskiem z prędkością światła. jak zresztą wszystkie wychwalające różne 'izmy" POizmy, bolszewizmy i wrzutki żydowskiej hasbary. No ale widocznie coś się zmieniło.

  PiS jest najgorszym wyborem dla Polski na obecne, niespokojne czasy. Problem jednak w tym, że nie mamy jakiejś dużo lepszej alternatywy. Tę dopiero trzeba wypracować i do tego zawsze służył portal. A teraz pojawiają się teksty i komentarze, których nie powstydził by się nawet Sakiewicz, kawaler banderowskiego orderu.

  Pozdrowienia dla Zawiszy i Starej baby, jedyni trzeźwi pod tą notką.
 • @Stara Baba 21:51:18
  Nie na waści głupie wpisy ! Giertych skacze proponuje tez poskakać , przed większymi i mocniejszymi. Zobaczyła żaba że konie kują i sama nogi nastawia!
  Kto był u władzy gdy podpisali umowę z NATO? Był 1999r kto rzadził?
  Kto podpisał umowę z Unią? Kto rzadził?

  Teraz to pretensja do PIS-u nawet nie do PSL ,PO-SLD -które są odpowiedzialne .
  Jugosławia, Irak , Iran dziś Syria, Ukraina nie oparły się jankesom, a tu "Stara Baba "z Polski się oprze .
 • @Zawisza Niebieski 21:27:32
  Zakonczmy te Twoje zale puenta. Oni rzadza ,Ty masz swoje miejsce w szeregu i nawet walenie glowa w mur 5razy dziennie na nic sie zda. Taka dola tych co by chcielia,ale niestety sa tacy tyci,tyci.
  Komuno wroc to niezle haslo na dobranoc dla Ciebie,i nie bedziesz mial nocnych koszmarow.
  Pozdr.
 • @Jan Paweł 22:10:11 "Czy ten wyjazd był Ci potrzebny do Zbawienia?"
  -Nie ja będę sędzią. -Natomiast na pewno pomógł mi w lepszym rozeznaniu spraw tego świata. -Te zniszczone pokolenia to spadek epoki socjalizmu. -("Ofiary socjalizmu")
 • @moher 21:56:13
  Obejrzyj sobie ten film: https://m.youtube.com/results?q=jak%20b%C4%99dziemy%20mieszka%C4%87%20w%20roku%202000&sm=1
  i gdy będziesz w Polsce, to przejedź po girkowskich osiedlach, tam wszędzie są kościoły budowane za Gierka, pełne albo nawet przepełnione w tamtych czasach...
  Komu to przeszkadzało?
  Kiedy ludziom było łatwiej utwierdzać się w Wierze? I pewnie dostępować Zbawienia wJezusie Chrystusie?
  Bo chyba zgodzisz się ze mną, że to jest najważniejsze na tym świecie?
 • @moher 21:56:13
  Nie widzisz, że teraz całe młode pokolenia, za naszą sprawą, kwalifikują się do piekła?
 • @klementyna 22:00:29 -Zawisza i Katolik! -:))))). -Nawet sekciarze tutejsi,
  którym wtórował w opluwaniu naszego Kościoła to wyśmiali i Keren mu napisał, że z niego taki Katolik, jak z koziej trąba. .-Kiedyś Zawisza mi groził, że jak zechce, to i na Mszę się wybierze, by na żywo zobaczyć co się tam odprawia ! -Kpiny...
 • @Jan Paweł 22:28:10kościoły budowane za Gierka, pełne albo nawet przepełnione w tamtych czasach..."///
  -Zapomniałeś dodać, że wbrew polityce ateizacji, prowadzonej przez Gierka i jego czerwoną bandę. -:)))
 • @Jan Paweł 22:28:10Nie widzisz, że teraz całe młode pokolenia, za naszą sprawą, kwalifikują się do piekła?"///
  -No to módlmy się i starajmy naprawić skutki błędów. -Tyle, że ja nie będę tego czynił tak jak ty, szerząc kult Gierka i innych czerwonych, ateistycznych lub dwulicowych szmat)
 • @moher 22:23:09
  Nie Kolego.... mylisz się. Komuna przestrzegała, także porzez np cenzurę cały Dekalog oprócz przykazania Pamietaj abyś dzień święty świecił. Zakazana byla pornografia, przemoc, okultyzmy, satanizmy, npietnowana rozwiazłośc, zdrady, rozwody wtedy nie były tak powszechne jak teraz, rozrawy trwaly czasami latami, dzieci nie były deprawowane itd, itp...
  Cały dekalog?
  Więc chyba jednak się mylisz
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:17:13
  Ja tez niepijacy 8-)))
  http://img.joemonster.org/i/2015/12/10-20151217152058.gif
  //PiS jest najgorszym wyborem dla Polski na obecne, niespokojne czasy.//
  Z tego spectrum startujacych w ostatnich wyborach, to ktora partia bylaby lepsza na te ciezkie czasy 8-)))))))
  Pozdr.
 • @Oficer Prowadzący 22:54:24
  Spadaj Lordzik, nie wciągniesz mnie w goopkowate dyskusje.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:17:13 "Co tu się porobiło?...""
  dużo lepszej alternatywy. Tę dopiero trzeba wypracować i do tego zawsze służył portal.""/// -Nie wyszło? -Widocznie postawiłeś na złego konia... :(((
 • @Oficer Prowadzący 22:50:28
  Ty się chyba ucieszyłeś, gdy po 89 nareszcie powszechnie była np dostępna pornografia, satniści i inni różni okultyści powyłazili z nor, domy publiczne powstawały jak grzyby po deszczu, nareszcie w telewizji pokazały się "prawdziwe" amerykańskie filmy itd, itp...
 • @Zbójnicki pies 22:48:49
  //ktora partia bylaby lepsza na te ciezkie czasy 8-)))))))//

  Niestety nie było takiej, która byłaby odpowiednio dobra.
  Zarzadcy świata robią wszystko, żeby taka nie powstała i na razie im się to udaje.
  Nie przypadkowo autorem "teraz k... my!" jest Kaczyński i jak przystało na dobrego bolszewika realizuje to konsekwentnie. Pogadamy za pół roku, ok?
 • @Jan Paweł 22:45 Komuna przestrzegała, także porzez np cenzurę cały Dekalog oprócz przykazania
  Pamietaj abyś dzień święty świecił."/// Widocznie Janie Pawle żyłeś w jakiejś innej komunie? -Może na Marsie? -:))) https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1wqPrnqDKAhUBlx4KHZBdCHkQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMasowe_zbrodnie_komunistyczne&usg=AFQjCNFv-xkbh5Ajuxu5Ahxy1pS2ddrjug&sig2=Jm8j_kRZdLZbOzF2nBKvhA&bvm=bv.111396085,d.dmo
 • @moher 22:57:36
  Nie stawiałem na żadnego konia. Wiem jedynie na kogo nie wolno stawiać.
 • @Zbójnicki pies 22:48:49 to ktora partia bylaby lepsza na te ciezkie czasy 8-)))))))"///
  -Myślę, że to tajemnica -:)))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:01:24
  // Niestety nie było takiej, która byłaby odpowiednio dobra.//

  Ok.Panie Jarku, ale to juz slyszymy od 989r. To trwa 26 lat i co
  Wciaz przed nami oczekiwanie, oczekiwanie i...... nic. Czy wiciaz mamy zyc nadzieja na lepsze jutro, czy tez wspierac tych co nami rzadza. Tym sposobem nigdy do niczego nie dojdziemy. Mowia ze nadzieja umiera ostatnia, ale tez mowia ze nadzieja to matka........ 8-))))))
  Pozdr.
 • @Oficer Prowadzący 23:02:54
  Nie wybiefam się do żadnych wyborów, ani czynnie ani (póki co) biernie.
  Mam jednak prawo oceniać jak każdy obywatel. A wy rzytki obstawiając wszystkie konie zawsze wygrywacie, prawda?
  eot
 • @Zbójnicki pies 23:08:42
  //Czy wiciaz mamy zyc nadzieja na lepsze jutro, czy tez wspierac tych co nami rzadza.//

  Tych co rządzili poprzednio też popierałeś ( trzymajmy się formy "ty", ok?)? Bo ja nie.
 • @moher 23:04:46
  Spora jest grupa osob ktore nie biora udzialu w wyborach z wielu wzgledow w tym i takim ze nie ma na kogo glosowac. Dla mnie to slogan bez zadnego logicznego uzasadnienia i jakze infantylny. Trzeba wziac sprawy w wlasne rece, dzialac, zalozyc jaka partie,ugrupowanie itd. itp.
  Nie moze byc tak ze za wszystkim stoja zydzi, faszysci,masoni a ja sprowadzam swoja role do negacji. bo nie jestem wstanie nic zmienic
  To droga do nikad, to utopia
 • @moher 23:02:41
  Uprawiasz cwaną demagogię. Dobrze wiesz mówiąc o okresie gierkowskim mamy na myśli okres od 1956 do 1980. Jak wiemy oboje masowe zbrodnie komunistyczne miały miejsce przed Gomułką. I jak ktoś chce obrzydzić ten okres to władza te zbrodnie do jednego worka z Gierkiem, który nie miał z tym nic wspólne
  go. Wręcz przeciwie, jak mowił (z płaczem) prof Kieżun, Gierek bardzo był zatroskany losem Polaków, do tego stopnia, że nie godził się na najmniejsze nawet bezrobocie, bo wiedział co to znaczy....
  A Ty siejesz wredną demagogię.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:12:37
  Tak ma Pan racje, mialem na mysli obecnie rzadzacych,
 • @Jan Paweł 23:18:31
  Gierek walczyl z opozycja w bialych rekawiczkach to fakt. Co nie przeslania innego faktu ze dazac do pelnego zatrudnienia stworzyl fikcje panstwa .
  chyba ogladales Alternatywy i wiesz ze nie byla to satyra. Gdzie prace polegala na przyjsciu do pracy, bo inaczej byl warcholem. czy tak to bylo ??
 • @Jan Paweł 23:18:31
  Janie Pawle, a w 1976 r. czyto Gierek prowadzil "dialog" z robotnikami w Ursusie czy ielu innych miejscach.Pamietasz sciezki zdrowia. pamietasz Pyjasa, i kilku tajemniczych znikniec. Oj szkoda czasu na ta bezproduktywna polemike
 • @Jan Paweł 22:45:05
  Jaki był stosunek Gierka do opozycji? Eisler określił go jako paternalistyczny, ale w jak najgorszym znaczeniu tego słowa.
  W drugiej połowie dwudziestego wieku dobry car, który o wszystkim sam decyduje i z troską pochyla się nad losem Polaków? To już nawet nie jest śmieszne. Władcy PRL naprawdę wierzyli, że Czerwiec ’76 to prowokacja Kani i Kowalczyka. Trzeba naprawdę mieć nieprawdopodobną pogardę wobec robotników, których zawód był w nazwie partii, którą Gierek kierował
  http://histmag.org/Opozycja-demokratyczna-w-PRL-w-latach-1976-1981-relacja-z-konferencji-5606
 • @Jan Paweł 22:59:06
  //z całego obozu państw socjalistycznych, w naszym baraku jest najweselej//

  tym slynnym juz stwierdzenie konczmy dyskusje o Gierku.
 • @Jan Paweł 23:18:31 -Ty naprawdę jesteś z księżyca.
  -Gierek był od początku gorliwym sługą bolszewii. -Już przed wojną służył Stalinowi i jego bandzie w Kominternie na zachodzie, a po wojnie będąc we władzach PRL gorliwie zaprowadzał w Polsce stalinizm. -Katowice przemianował na Stalinogród. na koniec swej władzy zaczął zaprowadzać w Polsce na rozkaz z kremla kołchozy, a wojsku nakazał przysięgę na wierność związku zdradzieckiego. -Po drodze, biorąc za przyzwoleniem bolszewików z kremla kredyty, zepsuł Polakow, ucząc ich jak się urządzić, czyli bezkarnie kraść w zamian służąc za to komunie, a gdy przyszło spłacać pożyczki, zostawił Polakom półki sklepowe zapełnione butelkami z Octem, bo reszta produktów szła na zachód jako odsetki, A i tak nie starczyło i komuna w końcu zbankrutowała. -Nie posądzam Cię byś brał udział w orgii kradzieży odstawionej przez czerwonych cwaniaków w okresie tych paru "tłustych" lat życia na kredyt cwanych bankierów. -Raczej jesteś ograniczonym głupkiem z nostalgią wspominającym młode lata. . -(Tak lapidarnie, by każdy rozumiał:))
 • @moher 00:03:19
  To wtedy wlasnie powstawaly pierwsze grupy naszych oligarchow, to nikt inny jak Gierek zmienil konstytucje i wpisal do niej wiernosc ZSRR to Gierek nadal krzyz Virtuti Militari Brezniewowi, to wtedy tak naprawde na serio myslano o przylaczeniu sie do republik ZSRR.
  Tych faktow Jan Pawel nie przyjmuje do siebie, wstydzi sie ?
 • @moher 00:03:19
  https://alexkuklov.files.wordpress.com/2014/11/gierek_tlo2.jpg?w=788

  https://youtu.be/dv8TaCpoauk
  ZUPEŁNIE INNA OPOWIEŚĆ
  https://alexkuklov.wordpress.com/2014/11/03/piotr-gajdzinski-gierek-czlowiek-z-wegla-edward-wielki-edward-dyzma/
 • @Zbójnicki pies 00:09:24 - pierwsze grupy naszych oligarchow,"//
  -Tak. -Czerwoni "książęta". -Myślę, że Jan Paweł jest przygłupem, a jego choryzont nie wykracza poza własne słuzbowo nabytew mieszkanie, uprzywilejowanie w dostępie do towarów niedostępnych ogółowi w kasynie, no i że miał pełną miskę. To taki typ wiernego, zadowolonego z życia w niewoli pieska. :(((
 • @Zbójnicki pies 00:12:51
  http://eugeniuszsendecki.neon24.pl/post/128034,polacy-przed-domem-jerzego-urbana-12-13-xii-2015#comment_1257636
 • @Zbójnicki pies 23:40:11
  Gierek zwiedza zakład, który przekroczył plan eksportu swoich towarów.
  - No, jak tam towarzyszu, premię dostaliście? – pyta dyrektora.
  - Tak, oczywiście.
  - I coście sobie za nią kupili?
  - Samochód, a resztę odłożyłem na książeczkę PKO.
  Następnie Gierek rozmawia na ten sam temat z kierownikiem działu, który mówi, że za premię kupił motocykl, a resztę odłożył, bo składa na pralkę. Wreszcie podchodzi do robotnika:
  - Dobrze pracowaliście, gratuluję!
  - Dziękuję, czasami pracowałem po nocach, ale zdążyliśmy na czas.
  - A coście kupili za premię?
  - Buty.
  - A co z resztą pieniędzy?
  - Resztę dołożyła teściowa.
  Nie udawaj Greka
 • @Jan Paweł 22:59:06
  w USA najpierw jest Bóg, po Bogu Kongres i dopiero prezydent – jako trzeci.
  - To tak jak u nas – ucieszył się Gierek: najpierw jest Bug, za Bugiem Związek Radziecki, i ja jako trzeci...
 • .
  http://izabela.neon24.pl/post/123920,nie-udawaj-greka#comment_1193102
 • @klementyna 20:47:06
  "A co to jest 4 mld. zł?"
  Pewnie, że to nie koniec świata.
  Ukraińska czarna dziura przyjmie każdą ilość pieniędzy i kosmos się z tego powodu nie zatka, zatem końca świata nie będzie.
  Budżet Polski na rok 2016:

  Dochód budżetowy: 296 879 236 000 zł

  Wydatki z budżetu: 351 499 236 000 zł

  Deficyt budżetowy: 54 620 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy sześćset dwadzieścia milionów złotych straty)
  Zatem 4 miliardy we wte czy we wte, oj tam, oj tam...
  A kuśka, trzeba iść na całość i dać Ukrainie jeszcze ze 100 miliardów, końca świata przecież nie będzie.
  No i Ukraina stanęłaby na nogi, w każdym miasteczku pomnik Bandery.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:02:52 Nie stawiałem na żadnego konia. Wiem jedynie na kogo nie wolno stawiać."///
  -No to co sam zrobisz? -Nawet Napoleon na początku nie był sam... -Nec Hercules contra plures;)
 • @Oficer Prowadzący 01:13:38 -lorenco już od dawna o tym wie.
  -Ale mu to do jego bajki nie pasuje. -Więc Twoje wyjaśnienie też zignoruje. :(
 • @Oficer Prowadzący 01:29:19-Wprawdzie nie piję...
  ale na dobranoc...herbatką. Na zdrowie!
 • @moher 01:23:19
  Napisałem swoje, nikogo nie ignoruję, czytam z zainteresowaniem a że mam swoje zdanie, wyraziłem je.
  Jeśli już tak mnie zaczepiacie razem z prowadzącym, odpowiem: pożyjemy, zobaczymy czym to tak pohandlujemy z Banderlandią. Dobrej nocy życzę.
 • @lorenco 01:38:57 -Zobaczymy. Życzę Ci Dobrej i spokojnej nocy nawzajem.
  https://youtu.be/heoFs1f2Gwk
 • @Oficer Prowadzący 23:24:55 i Zbójnicki pies
  Zabieracie głos w dyskusji w temacie o ktorym nie macie pojecia (albo jesteście oficerami prowadzącymi) Pomyślcie tak na chlopski rozum, jak można się kogoś pozbyć ze stołka nie eliminując go fizycznie? I to właśnie się stało z Gomułką a potem z Gierkiem.
  To że w roku 70tym zrobiono Gomulce prowokację (udaną) wiedzą już w przedszkolach. Jak wiadomo potem z Gierkiem próbowano wiele razy m.in. w 76 roku, ale dopiero misterna robota Solidarności oddala Polskę już ostatecznie Imperializmowi Amerykanskiemu, jak to nazywał Gierek. Czy nie widać tego gołym okiem? Czy wy też należycie do tego teamu, którego zadaniem jest wmawianie Polakom : spokojnie, nic się nie stało, my tylko odzyskaliśmy "wolność"?
  A dlatego, nie został Gomułka wyeliminowany fizycznie, bo jak pewnie wiecie, po tym jak Beria zabił Stalina, Chruszczow z marszałkiem Żukowem zrobili porządek z NKWD i to pozwoliło dojść do władzy Gomulce i pewnie uratowalo mu życie w roku 70tym
 • @moher 00:45:13
  Gratuluję dobrego samopoczucia i niech tak pozostanie.
 • @moher 00:09:17
  Tak, tak... wyczytałeś to w Związkowcu - gazetce Solidarności? Powiem Ci tylko tyle, puste półki nie były dziełem Gierka a sabotaźystów którzy mieli doprowadzić do tego by wyglodzeni Polacy ruszyli na Gierka.
  Czy Ty rzeczywiście nie widzisz tego że 10-ta potęga gospodarcza na świecie nie mogła głodować?
  W podobny sposób Imperializm rozprawił się z Salvadorem Aliende
 • @Jan Paweł 04:39:31
  To nie z tymi ludźmi trzeba dyskutować a z młodzieżą aby właśnie im było lepiej. Polskę zniszczyła konkretna grupa Polaków i rozmawiać z nimi to jak rozmawiać z krową. Oni wiedzieli co robią i po co zwykłym ludziom bajki wciskają. Udało im się to z nawiązką. Takich nie przekona. Należy uświadamiać młodzież co im grozi i na własnych błędach ukazywać przykłady.
 • @moher 00:09:17
  Pisałem o tym już wiele razy (zresztą nie tylko ja) ale napiszę Ci raz jeszcze.
  Otóż wyobraź sobie że nie było trudno policzyć ile potrzeba żywności do wyżywienia kraju i Gierek pobudował po całej Polsce tzw PGRy, m.in. nowoczesne tuczarnie trzody chlewnej. Ja zwiedzałem taką w 1980 roku, już upadłą a dzialo się to mniej więcej tak:
  otóż, jak opowiadał przewodnik, niedługo po otwarciu, jakoś dziwnie w tuczarni pojawiła się jakaś epidemia, która wybiła całe stado. Resztę pozwolono rozkraść, by zamknać pracownikom usta.
  Gierek widział że coś jest nie tak i jeździł po Polsce z tzw wizytami gospodarskimi. Ale grafik wizyt znany był gdzie trzeba i tuczarnię robiono na wysoki połysk, m.in. przywozili samochodami świnie od rolników, czasami z odległości nawet 100km. Znam drugi taki sam przypadek tuczarni w opolskim.
  Inny sposób sabotowania wtedy naszej gospodarki pokazywał ówczesny Dziennik Telewizyjny. Otóż towary spożywcze, zamiast na sklepy, szły do leśnych wyrobisk piątkowych. Widziałem dwa takie reportaże, m.in. gdy wywrotki wywoziły do lasu pomarańcze.
  Przypuszczam, że wiele było takich sposobów na to by Polaków wygonic na ulice przeciw Gierkowi.
  A plując na Gierka, plujesz m.in. na takich ludzi jak np prof Kieżun, który był jego doradcą.
  Podobno w czasach gierkowych kartek na mięso, ludzie go więcej spotykali niź obecnie.
 • @Stara Baba 04:54:53
  Masz rację. Pluli na Polskę wtedy, plują tymi swoimi demagogiami i dzisiaj i tak im już pewnie zostanie do końca.
 • @Jan Paweł 05:36:27
  Oczywiście nie wyrobisk piątkowych a piaskowych.
 • @Laznik 15:29:45"...4 miliardów złodzeijskim oligarchom i banderwocom zostało w każdym razie sumiennei wykonane."
  .
  W szumie medialnym przepchnieto, a prezydent bardzo zgrabnie poblogoslawil wbrew protestom skandaliczna ustaw(k)e o przymusowych szczepieniach dziewczynek.
  Te szczepienia znane sa z fatalnych skutkow "ubocznych".
 • Ogon kręci p(i)sem
  Wygląda na to, że program PiS, to program interesów kościoła katolickiego.

  ""Czy Kościół obroni gimnazja?

  W piątek "Gazeta Wyborcza" pisała, że PiS likwidując gimnazja, musiałby zamknąć też te katolickie. Głosy niezadowolenia, które spływają do MEN ze środowisk kościelnych, już wywołały - jak donosii "GW" - pierwsze ruchy urzędników. Resort ma zapytać dyrektorów gimnazjów katolickich, czy mają warunki, by przekształcić się w podstawówki.

  Większych problemów nie będą mieć zespoły szkół. Za to w przypadkach gimnazjów działających w osobnych budynkach - a takich, jeśli chodzi o gimnazja katolickie, jest więcej - możliwość zmiany w ośmioklasową podstawówkę jest mało prawdopodobna.""
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/polska-the-times-zamieszanie-z-reforma-szkol/nsvt5n
 • 10.01.2016
  „Jeszcze nigdy nie widziałam tak dużej demonstracji poparcia dla Izraela” – powiedziała ambasador Anna Azari, zwracając się do uczestników marszu, który w niedzielę przeszedł z Placu Grzybowskiego pod Ambasadę Izraela. Uczestnicy mieli ze sobą flagi Izraela i Polski.

  Na marsz zapraszał Edward Ćwierz z Kościoła Chrześcijańskiego „Wieczernik- Wspólnota Namiot Dawida” w Warszawie.

  W manifestacji wzięli udział zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi.

  Organizacje wspierające Marsz:
  Ruch „Polska dla Jezusa”
  Fundacja „Polania” Kraków
  Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, zbór „Nowe Jeruzalem”, Radzyń Podlaski
  Kościół Misja „Nowy Początek” w Skarżysku-Kamiennej
  Zbór Zielonoświątkowy „Eklezja” w Gdyni
  Kościół Chrześcijański „Wieczernik” Kielce
  Kościół „Droga” w Warszawie
  Kościół Jezusa Chrystusa „Syjon” w Rzeszowie
  Fundacja „Na Murach Miasta” w Gliwicach

  http://jewish.pl/pl/2016/01/10/marsz-poparcia-dla-izraela/
 • @Jan Paweł 05:36:27
  Ten pierwszy przypadek tej doprowadzonej do upadku tuczarni trzody, miał miejsce w Gryfinie k/Szczecina. Może ktoś mógłby coś więcej o tym napisać?
 • @Czartoryski 07:45:59
  Oczywiście, że chodowla przyszłych klientów bigpharmy idzie pełną parą. Oczywiście wśród dzieci polskich
 • @Jan Paweł 09:25:20
  Splajtowal system to i splajtowaly PGR gdzie hodowana swinka po 2 latach miala juz ok.60kg.
  A tak serio , nie odbierajac dobrych checi naprawy (poprawy) komunistycznego wizerunku w swiecie, Gierek po czesci otworzyl sie na swiat w jednym celu - po pieniadze.
  Okres w jakim przyszlo mu "rzadzic" przypadl na czas apogeum tzw. zimnej wojny.
  To wtedy za pozyczone pieniadze na wyrazna wole "wiekiego brata" ze wschodu, wybudowano Hute katowice i szerokie tory a produkcja stali w 95% szla na "ekspot" w jakim selu to wszyscy wiemy oczywiscie poza Janem pawlem.
  To wtedy na zwodowane 20 statkow 19 szlo na eksport do ZSRR, ale mieli nasi bracia ze wschodu gest, w ramach zaplaty za te 19 statkow "pozwolono" zostawic nam ten jeden.
  Pamietasz czasy rubla transferowego w przeliczeni 1 rubel - 1 dolar, tylko ze ci z zachodu nie chcieli splaty kredytu w rublach ale w takiej walucie jaka nam ten kredyt udzielono.
  Pamietasz czasy gospodarskich wizyt i malowania trawy na zielono, czasy gdzie wszyscy mieli po rowno a wiec g...no.
  Przytocze Ci tu fragment ciekawej analizy tamtego okresu :

  Dobrobyt za Gierka ?????

  Talon na Borewicza

  Mimo wszystko Edward Gierek starał się, by płace rosły. Gdy dochodził do władzy, przeciętna pensja wynosiła 2200 zł. Rok przed jego odejściem było to już 5327 zł. Jednocześnie by nie dopuścić do protestów społecznych, trzymał pod kontrolą ceny. Zestawienia GUS pokazują, że dla większości artykułów nie zmieniały się one przez wiele lat. – Gierek postanowił władzę utrzymywać za pomocą konsumpcji. Bierut stawiał na ideologię komunistyczną, Gomułka – na narodowy komunizm, a ich następca – na konsumpcjonizm, tak jak władze Węgier i Czech. Postanowił kupować poparcie – tłumaczy dr Zawistowski.

  Tyle że stało się to źródłem gospodarczych kłopotów, bo skoro ceny były zamrożone, a płace rosły, to pojawiło się zjawisko utajonej inflacji. – W gospodarce centralnie kierowanej to dodatkowy koszt, bo albo trzeba było towar wystać w kolejce, albo wprowadzić przedpłaty lub talony np. na samochód – mówi prof. Janusz Kaliński.

  Z czasem zaczynały się braki w sklepach, a niektóre towary trzeba było reglamentować. Tak było z samochodami. Fiat 125p, zwany niekiedy Borewiczem z racji pojawienia się w pierwszych odcinkach serialu „07 zgłoś się”, można było kupić za 167 700 zł, czyli za 3,5 roku pracy. Tyle że cena nie była największym problemem, bo auta sprzedawano na przedpłaty lub talony. Odwołania do tego patologicznego systemu pojawiały się nawet w kabaretach. Popularny dowcip głosił, że teraz wpłacimy pierwszą przedpłatę, a za 20 lat zrobi się losowanie. Dlatego rynek samochodowy, choć nie tylko ten, był w PRL fenomenem, bo samochody używane były droższe od nowych z fabryki. – Niektórzy z uprawnionych talony dostawali co 3 lata i gdy sprzedawali stary samochód, otrzymywali wyższą cenę niż za nowy – podkreśla prof. Janusz Kaliński. Było to preludium do kolejnej odsłony PRL, gdy większość towarów była reglamentowana.

  Jaka piękna katastrofa

  Podróż po cenach z epoki pokazała, że za Gierka było horrendalnie drogo. Gierek jednak, zamiast to zmienić, sprawił, że różnice dodatkowo zaczęły narastać. Historycy są dosyć zgodni, że jego pomysł na modernizację okazał się wejściem w ślepą uliczkę. Zrealizował nowe inwestycje, które okazały się niepotrzebne. Budowa Huty Katowice kosztowała 200 mld zł, a ten sam efekt można było osiągnąć, modernizując inne huty za 100 mld zł. Dystans PRL do rozwiniętych krajów, zamiast maleć, zaczął wzrastać. W roku 1950 PKB Polski stanowił 53 proc. PKB krajów Zachodu, w 1978 r. – już 48 proc., a pod koniec PRL – 35 proc. Kryzys energetyczny lat 70. spowodował inny kierunek rozwoju na Zachodzie, co decydenci nad Wisłą zapatrzeni w wielki przemysł przegapili. Jak podkreśla prof. Kaliński, świat zachodni poszedł w kierunku nowych technologii, energooszczędnych silników, urządzeń AGD, miniaturyzacji. U nas tego nie zauważono. Wychodzono z założenia, że mamy wszystkiego w bród od ZSRR. – Jeszcze w połowie wieku gospodarczo byliśmy przed Hiszpanią i Portugalią. Ale potem te kraje zaczęły nam uciekać – podkreśla prof. Kaliński.

  Łatwość kupowania licencji na Zachodzie spowodowała, że wiele rodzimych pomysłów na innowacje zarzucono. Tak było z możliwym rozwojem komputera Odra, który był porównywalny z zachodnimi konstrukcjami. Do tego wszystko działo się na kredyt, co nie musi być złe, jeśli faktycznie przyczyni się do unowocześniania i dopóki można kredyt obsługiwać, ale tak się nie stało. – To był bal na Titanicu, Gierek robił to samo co jego poprzednicy, by kupić poparcie. Po dojściu do władzy polityka konsumpcyjna, potem plan inwestycyjny, którego nie wytrzymywali ludzie i gospodarka. Wreszcie kryzys, po czym dochodziło do kolejnej próby zmiany – podkreśla dr Zawistowski. I w końcu zagraniczne zadłużenie okazało się tym, co powaliło ekipę towarzysza z Sosnowca.

  Na początku epoki Gierka na obsługę zadłużenia zagranicznego wystarczało 17 proc. wpływów z eksportu. Na koniec dekady tylko po to, by obsługiwać to zadłużenie, trzeba było wydawać 83 proc. wpływów z eksportu. Ogółem w trakcie dekady pożyczono 56 mld dol. Wydano je na żywność, surowce i maszyny. Znaczną część spłacono, ale i tak w roku 1980 do spłaty zostało 25 mld dol., które okazały się brzemieniem nie do udźwignięcia. Dlatego Andrzej Rosiewicz mógł smętnie śpiewać: „Dwadzieścia cztery miliardy, po tysiąc dolców na głowę – i co nam z tego zostało? Trudności paszportowe! Płynęła rzeka zielona i złote miały być karpie, a teraz i naród głodny, i cała klika się szarpie”.

  W latach 70. nie było żadnego dobrobytu. Było za to bardzo drogo. A Gierek, zamiast to zmieniać, wszedł w ślepą uliczkę i sprawił, że różnice między Polską i Zachodem zaczęły rosnąć
  http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ludzie/artykuly/416877,ubogi-koszyk-gierka.html
 • @Zbójnicki pies 10:48:38
  no cóż, mogę to tylko skwitować, jako dalszy ciąg demagogii. Owszem z całą pewności jakiś tam haracz trzeba było płacić CCCP, ale.... wtedy cały potencjał gospodarczy Polski był w rękach polskich i pracował dla Polaków (nie tylko gołe pensje, ale także bogaty pakiet socjalny, np tania komunikacja, że tylko o tym wspomnę, bo o takich szczegółach nikt już dzisiaj nie pamięta). Więc gdyby to wszystko doliczyć do tamtejszej pensji, to okazałoby się że jest ona np dwa razy większa niż ta podawana oficjalnie.
  Tak a prospos psie, pamiętam jak moja Mama zarabiała ok 1500 zł a wyjazd wakacyjny na kolonie (3tyg) kosztował... 100zł (bo resztę fundował zakład pracy). Dzisiaj psie, matki też zarabiają ok 1500 zł a kolonie dla dzieci (2tyg) kosztują 1500- 2000 i więcej.
  Więc nie mydl tutaj oczu tą wredną demagogią, bo akurat na tym odcinku (dbania dzisiejszej "demokracji" o dzieci) to mnie szlag trafia.
  Więc psie, mógłbym tak dalej i dalej dementować te Twoje gazetowyborcze uprzejme doniesienia, ale szkoda mi już czasu...
  Mam nadzieję że czytelnicy widzą tą Twoją wredną demagogię.
 • @banaco 14:14:50
  // Polskę może naprawić tylko partia mająca cel Józefa Piłsudskiego: „bić k… i złodziei”//

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Jozef_Pilsudski1.jpg/220px-Jozef_Pilsudski1.jpg

  //Gdy myślę o dziejach tak oryginalnych naszego państwa, naszego narodu, gdy myślą się przenoszę do dawnych czasów, gdy Polska z map świata, jako państwo polityczne, wymazana była, widzę historię wielką mistrzynię życia, jak cicho stąpa, zbiera swoje prawdy, zbiera wszystkie grozy świata, wszystkie jego radości. Myślę, że gdy przechodzi ona tak, jak ongi przed upadkiem Rzeczypospolitej, tak i teraz, i po naszej ziemi, po naszych osadach, tak samo cicho, patrząc na ludzi, zbierając wszystkie mądrości i wszystką głupotę, to sądzę, że nieraz wiele musi prawd przepuszczać, i tylko dzięki zaiste niepojętej, a tak wielkiej i niezbadanej litości boskiej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwóch nogach, udając człowieka.//

  //Jednym z przekleństw naszego życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa państwowego jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków różnych gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewających, Polaków tak przyzwyczajonych do życia według obcych szablonów, według obcych narzuconych sposobów życia i metod postępowania, żeśmy prawie za swoje je uznali, że wyrzec się ich z trudnością możemy. (…) czeka nas pod tym względem wielki wysiłek, na który my wszyscy, nowoczesne pokolenie, zdobyć się musimy, jeżeli chcemy zabezpieczyć następnym pokoleniom łatwe życie, jeżeli chcemy obrócić tak daleko koło historii, aby wielka Rzeczpospolita Polska była największą potęga nie tylko wojenną, lecz także kulturalną na całym wschodzie.//
 • @banaco 16:20:32
  To sa slowa i mysli Wielkiego Polaka marszalka Jozefa Pilsudskiego. To bylo jego marzenie.
  Nie wiem czy cos stracily na znaczeniu widzac( tam z gory) co teraz sie dzieje
  Dzieki za koment
 • @Jan Paweł 12:12:34
  "Mam nadzieję że czytelnicy widzą tą Twoją wredną demagogię"

  To nie jest żadna demagogia,to celowe wciskanie żydowskiej propagandy.On myśli że Polacy to idioci i nie potrafią myśleć.Ten kundelek pastwi się na długiem Gierka ,ale słowem nie wspomni na ile zadłużyli nas rządzący towarzysze z PO,PIS,PSL,SLD.Otóż dług zagraniczny przekroczył już 300 miliardów euro czyli ponad bilion zł.Dług wewnętrzny wynosi ponad 4 biliony zł.Połowa polaków jest zadłużona na hipotekę,druga połowa zarabia 1200zł.i żyje na krawędzi ubóstwa.
  Taki oto dobrobyt wprowadziła nam uwielbiana przez psa i oficera żydobolszewicka władza,która podstępnie usadowiła się na najwyższych szczeblach władzy.Ja wiem jak się żyło do roku 1980 i po więc żaden dupek nie będzie mi wciskał kitu.
 • @banaco 16:20:32w ten sposób swoje gołe dupsko wystawia na zachód, pozwalając kopać w nie temu, komu przyjdzie ochota..."///
  -Wystawiasz? -Oj, niedobrze z Tobą.-Są tacy, co nie wystawiają; http://jeznach.neon24.pl/post/128841,ziobro-do-oettingera
 • @banaco 16:20:32
  List Waszczykowskiego do Steinmeiera: „Czy wśród ofiar ataków w Kolonii są Polki?” http://300polityka.pl/live/2016/01/07/#post-189787 … View translation
  Embedded image permalink
 • @banaco 16:20:32
  http://www.fronda.pl/forum/rewelacyjny-list-bp-meringa-do-schulza,71590.html
 • @matterhorn 19:49:14 -"Ten kundelek"... -..."żaden dupek nie będzie mi wciskał kitu."
  -Odezwała się kultura kolejnego komucha? -A kysz czerwony upiorze! -Pooglądaj sobie obrazki; https://youtu.be/Jsoj_8Fp1qA
 • @Zbójnicki pies 20:10:50
  Pokim ty jestes taki GLUPI?? Po mame czy po tate ????????????
 • @banaco 08:05:25"Poznacie ich po owocach..."
  -Słusznie. Tylko że owoce jeszcze nie dojrzały, a Ty już je zrywasz.
 • O szczepieniach
  .
  @Czartoryski 07:45:59

  2009 - Grudziądz, firma Novartis/Szwajcaria zleciła w Grudziądzu testować szczepionkę przeciwko tzw. "świńskiej grypie", której, tej grypie, nie udało się wywołać epidemii, pomimo wywołania epidemii przez WHO. Dzięki WHO koncerny „zarobiły“ koncerny tylko w UE 4 miliardy euro, praktycznie cała ich dostawa poszła do śmieci.

  Testy przeprowadzili nasi rodacy lekarze na bezdomnych, szczepionka była tak skuteczna, że uzyskano wysoki wskaźnik śmiertelności. O ile mi wiadomo, niezależna prokuratura, jak wiemy ważny element organizacji naszego państwa

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#PPZ

  do dziś nie ustaliła, kto jest odpowiedzialny za zgony naszych zbiedniałych rodaków, też Polaków. Aby tę stratę zapełnić sprowadzają obecne patriotyczne władze PiS akurat osobników z krajów islamu, chodzi o wymianę personelu w Polsce i w ogóle w UE.

  Odnośnie krytyki wobec Michalkiewicza, ja też zakładam, że ma on bliskie stosunki ze służbami, w niczym to nie zmienia faktu, że jego interpretacja wydaje się być dość bliska mechanizmom, które znamy, albo powinniśmy znać. Znam parę jego tekstów, i analitycznie są zgodne z moją wiedzą. Naturalnie jego gawędy o kapitalizmie i paru innych rzeczach nie należą do zbyt rozważnych, to inna sprawa, ale ja też ma swoje słabości i chyba nie tylko my dwaj.

  @klementyna 16:02:51

  Nie bardzo wiem jaką rolę odegrał Michalkiewicz w Art-B, przykro mi ? Chętnie bym się dowiedział.

  „Ruskiego getta wrzucił nas do Niemieckiego.“, pani ma na myśli getto USRAELA, o RFN też warto może wiedzieć.

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/oszaamiajaca-demokracja.html#CzegoPolacy

  można śmiało zajrzeć do oryginalnych źródeł ministerstwa.

  @Oficer Prowadzący 17:14:22

  „Jarek nie ma żadnego oficera prowadzącego “

  Nawet pani Merkel ma swego oficera, a NSA stale kontroluje co wymknie się z jej komórkowca i pewnie innych środków komunikacji, a Jarek ma nie mieć ? Mieć to ma, tyle że niższego stopnia.

  Uwzględniając poprzedni link, warto też zajrzeć.
 • @Laznik 16:43:52 Nawet pani Merkel ma swego oficera,"///
  -Wołodia jego imię?
 • Wszędzie widzieć diabła
  .
  @moher 16:55:12

  nie ułatwia zrozumienia wydarzeń.

  Naturalnie nie brakuje pracowników wywiadu Rosji w urzędzie kanclerskim, ich brak świadczył by o nieudolnści tych służb, ale czy muszę tłumaczyć co to jest NSA, jest to naprawdę całkiem nowe określenie ? To proszę znaleźć w gadzinówce dla szukających wiedzy encyklopedycznej Wikipedia „National Security Agency “.

  Radził bym też zajrzeć do książki szachowej Z. Brzezińskiego, ułatwia niebywale interpretację wielu wydarzeń ostatnich dziesięcioleci, a mnie odpowiadzi na zbędne pytania.
 • @Laznik 17:22:34 A słyszałeś o
  Cannabis Importing Agency? -:))) -Nie ucz mądrzejszych od siebie. -:)))
 • Wszędzie widzieć diabła
  .
  @moher 16:55:12

  nie ułatwia zrozumienia wydarzeń.

  Naturalnie nie brakuje pracowników wywiadu Rosji w urzędzie kanclerskim, ich brak stanowił by o nieudolnści tych służb, ale czy muszą tłumaczyć co to jest NSA, jest to naprawdę całkiem nowe określenie ? To proszę znaleźć w gdzinówce dla szukających wiedzy encyklopedycznej Wikipedia „National Security Agency “.

  Radził bym też zajrzeć do książki szachowej Z. Brzezińskiego, ułatwia niebywale interpretację wielu wydarzeń ostatnich dziesięcioleci, a mnie oszczędza odpowiadzi na zbędne pytania.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:09:57"obstawiając wszystkie konie zawsze wygrywacie..."
  .
  Tymbardziej, ze te konie tez "nasze".
  I jak tu ufac Putinowi?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031