Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 75 komentarzy

Przyszła Polska

Przyszła Polska - Komitet Wyborczy "Przyszła Polska" www.przyszlapolska.pl

Racjonalizm w polityce zagranicznej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Włodzimierz J. Korab-Karpowicz - Siedem zasad racjonalnej polityki zagranicznej i sztuka profesjonalnej dyplomacji

9.5 Racjonalizm w stosunkach międzynarodowych oparty jest o siedem zasad.
9.51 Głównym celem polityki międzynarodowej jest budowanie silnej społeczności międzynarodowej, opartej o wspólne wartości, szacunek dla prawa międzynarodowego i współdziałanie dla dobrobytu całej ludzkości.
9.52 Do natury człowieka należy tworzenie kultury i budowanie świata w oparciu o wartości. Stosunki międzynarodowe winny służyć wartościom słusznym dla życia, a w szczególności najwyższym wartościom, od których zależy pełny moralny i intelektualny rozwój człowieka i jego szczęście.
9.53 Szczęście i pełny rozwój mogą ludzie osiągnąć w warunkach wolności i wynikającej z niej różnorodności. Należy utrzymać wielość państw i kultur. Ujednolicenie ludzkości jest sprzeczne z jej dążeniem do rozwoju. 
9.54 Ludzie i państwa w swych działaniach kierują się swoim interesem, który postrzegają jako korzystny dla siebie. Nawet bardzo różne interesy mogą być ze sobą pogodzone. Bezpieczeństwo państwa jest wynikiem właściwego rozpoznawania i rozumienia interesów innych państw, umiejętnego rozwiązywania konfliktów oraz pragmatycznej kalkulacji sił i środków działania prowadzących do pożądanych celów. Wyrazem skutecznej polityki międzynarodowej jest pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Wojna powinna być zawsze ostatecznością. 
9.55 Polityka, jako szuka rządzenia, nie jest autonomiczna wobec innych dziedzin, takich jak ekonomia czy prawo, a raczej wobec nich nadrzędna, bowiem organizuje całość życia społecznego. Ponieważ organizuje społeczeństwo do współdziałania na bazie określonych wartości, jest nierozłącznie związana z etyką. Podstawowym pojęciem polityki jest dobrobyt, a nie siła, czy też interes zdefiniowany w kategoriach siły. Siła państwa określa możliwość jego działania i służy jego celom, takimi jak: bezpieczeństwo, dobrobyt i wolność jego obywateli, swoja własna niepodległość oraz współpraca z innymi państwami.
9.56 Rolą każdej teorii społecznej jest nie tylko opis i wyjaśnienie świata, ale o ile jest on daleki od doskonałości, przedstawienie propozycji jego naprawy. Racjonalizm przedstawia taką propozycję. Dąży do zwiększenia współdziałania między ludźmi oraz do usunięcia wyzysku, nędzy, dyskryminacji, terroru i wrogości. Przeciwstawia się organizacjom i instytucjom, które miast widzieć w ludziach cel, starają się ich używać jako środek do celu. Obejmuje zakresem swych propozycji społeczność międzynarodową i społeczność światową.
9.57 Racjonalizm zdaje sobie sprawę z dzielących ludzkość różnic cywilizacyjnych i kulturowych, a także z ludzkich wad, takich jak chciwość, lenistwo, nienawiść, zazdrość i egoizm. Walczy z tymi wadami przeciwstawiając im ludzkie cnoty: cierpliwość, dojrzałość, łagodność, mądrość, miłość, odwagę, pracowitość, przedsiębiorczość, uczciwość i zdecydowanie oraz potęgi tolerancji i współdziałania. Opiera współdziałanie o wartości, które ludzi łączą, a nie dzielą. Służy współpracy między ludźmi w skali światowej dla pokoju i dobrobytu całej ludzkości.
9.6 Polityka zagraniczna musi być oparta o profesjonalną dyplomację.
9.61 Sztuka dyplomacji polega na skutecznym szukaniu wspólnych interesów i wartości w sytuacji różnic. 
9.611 Zaprzeczeniem dyplomacji jest retoryka wrogości.
9.612 Aby rozwiązać konflikt międzynarodowy, rozbudzanie wrogości i eskalacja nienawiści to najgorsza droga. Należy, wbrew różnicom dzielących strony konfliktu, budować między nimi relacje międzyludzkie oparte o wzajemne poszanowanie i godzenie różnych interesów. 
9.62 Dyplomacja służy osiągnięciu przez państwo określonych korzyści drogą pokojową.
9.621 Profesjonalna dyplomacja zawsze określa precyzyjnie korzyści do jakich dąży. 
9.622 Korzyści dla osiągnięcia przez dyplomację wynikają z podstawowego interesu każdego państwa, jakim jest interes narodowy. 
9.6221 Interes narodowy musi być realistyczny i dokładnie określony.
9.6222 Podstawowym interesem każdego państwa jest ochrona swojej niezawisłości politycznej, swojej spuścizny kulturowej oraz swojego bogactwa materialnego. 
9.623 Korzyści dla osiągnięcia przez dyplomację muszą być oparte o aktualną lub możliwą do osiągnięcia siłę państwa.
9.624 Próba osiągnięcia korzyści bez odpowiedniej siły to brak racjonalności, co można określić jedynie jako oszołomstwo w odniesieniu do stosunków międzynarodowych.
9.625 Przy określeniu korzyści dla swojego państwa, dyplomacja określa też korzyści, jakie może zaproponować państwu, z którym toczą się rozmowy.
9.63 Moralizatorstwo, czyli oskarżenia pod adresem drugiej strony, wysuwane rzekomo z powodów moralnych jest sprzeczne z profesjonalizmem dyplomatycznym.
9.631 Za moralizatorstwem kryją się oszołomstwo polityczne lub interesy oskarżającej strony. 
9.64 Rozbudzanie nienawiści i eskalacja wrogości w mediach nie może zastąpić dyplomacji.
9.65 Dyplomacja powinna wyprzedzać wojnę i dążyć do jej zapobiegnięcia. 
9.66 Wojna jest zawsze ostatecznością w przypadku, kiedy interesy państw nie są w żaden sposób do pogodzenia.
9.67 Gdy wojna wyprzedza dyplomację, świadczy to o braku dobrej woli do rozmów u którejś ze stron.

 

KOMENTARZE

  • @
    Przedstawione opinie - nie są spójne logicznie; mogę zaproponować dyskusję na ich temat, gdyz mogą być do takich rozważań podstawą.

    Natomiast - jako baza odniesienia - doprowadzą do sprzeczności.
  • @ Wartość
    Proponujemy inną metodologię. Zacząć od zrozumienia i skupienia się nad wartością tekstu. Jest to w końcu dar autora dla czytelnika. Więcej informacji o realizmie politycznym tu: http://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031