Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 75 komentarzy

Przyszła Polska

Przyszła Polska - Komitet Wyborczy "Przyszła Polska" www.przyszlapolska.pl

Polsko powstań – przyszła Polska!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Manifest Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza Kandydata na Prezydenta RP do obywateli Rzeczpospolitej dnia 14 lutego 2015 roku

Drodzy Rodacy!

Słowo Polska kojarzy się nam ze słowem wolność. To o wolności marzyły i o nią walczyły całe pokolenia. Wydawałoby się, że po roku 1989 Polska tę wolność w końcu odzyskała. To wrażenie okazało się złudne. Szybko z jednej sfery wpływów nasz kraj wszedł w drugą. Rezultatem tego jest wyprzedaż majątku narodowego. Polska pozbyła się całych gałęzi przemysłu. Wielkie zakłady przemysłowe w większości albo upadły, albo nie są już w polskich rękach. Stały się własnością obcego kapitału. W wyniku prywatyzacji, a właściwie forenyzacji (od słowa ang. „foreign” – obcy), doszło też do likwidacji komórek innowacyjno-wdrożeniowych istniejących wcześniej przy polskich firmach. Zmniejszył się tym samym potencjał polskiej myśli naukowo-technicznej. Oddanie polskiego majątku narodowego w obce ręce objęło też większość banków oraz znaczną cześć polskich czasopism i gazet. Nieszczelny system podatkowy umożliwia ucieczkę z Polski miliardów złotych. Nasz kraj niebezpiecznie się zadłuża. Czy więc taka właśnie miała być wolna Polska?

Dziś, tak jak w okresie zaborów, Naród, niegdyś wolny i potężny, przygnieciony jest nadmiarem niedoli. Znaczna cześć obywateli odczuwa biedę. Wadliwie funkcjonują podstawowe służby społeczne, a szczególnie służba zdrowia. Brak pracy i odpowiedniej płacy powoduje emigracje wśród młodych ludzi. Niedostatek materialny wpływa też na niski przyrost naturalny. Pogłębia się zależność Polski wobec Unii Europejskiej i innych ponadnarodowych grup nacisku. Tymczasem, miast bronić interesów Polski i działać na rzecz dobra wspólnego, partie polityczne kierują się swoim interesem partykularnym. Kwieciste obietnice wyborcze służą najczęściej liderom partyjnym, aby utrzymać się u władzy. Polska scena polityczna przypomina teatr, w którym odgrywa się tragikomedię, ale na tym tragicznym i kosztownym przedstawieniu tracimy my wszyscy. 

Polacy, czas nadszedł abyśmy powstali! To jest wezwanie do odparcia ucisku, ale w granicach obowiązującego prawa i za pomocą metod pokojowych. Wybory prezydenckie dają nam wielką szansę na pokojową i pozytywną zmianę w państwie.Potrzeba nam nowego układu politycznego, opartego o ludzi, którzy nie kierują się interesem partyjnym czy partykularnym, lecz rzeczywiście kochają Polskę. Nadszedł właściwy czas na działanie i jako kandydat na Prezydenta RP pojawiam się jako człowiek, który te działanie zrealizuje.    

Jako przyszły Prezydent RP stawiam sobie za cel obronę suwerenności gospodarczej, finansowej i politycznej Polski. Wykorzystując dane mi instrumenty prawne, a w szczególności posługując się inicjatywą ustawodawcza, będę dążył doodzyskania przez Polskę pełnej niezależności od innych państw i instytucji zewnętrznych. Będę broniłpolskiej ziemi, zasobów naturalnych i innych dóbr narodowych dla obecnego i przyszłych pokoleń. Dążył będę do odzyskania suwerenności Państwa Polskiego w zakresie emisji własnego pieniądza i rozproszenia go do gospodarki. Moim celem będzie państwo sprawiedliwe i będę działał na rzecz usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Będę popierał zmianę dotychczasową ordynację wyborczą i wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Zreformuję i uszczelnię system podatkowy. Będę popierał krzewienie w Polsce polskich tradycji samorządnościach. Wystąpię w obronie ludzi biednych i szczególną opieką otoczę rencistów i emerytów. Będę realizował program społeczno-gospodarczy w oparciu o polskie zasoby przyrodnicze oraz popierał rozwój polskiego przemysłu i rolnictwa. Będę prowadził politykę pokojową, starając się godzić zwaśnione strony i bronić Polski przed wmieszaniem w jakakolwiek awanturę wojenna. W mojej wizji zawsze na pierwszym miejscu będzie Polska: Polska silna, bogata i prawdziwie wolna!

Drodzy Rodacy!

Polska to wielka wartość. To nasz kraj o długiej historii i wspaniałych tradycjach. Nadszedł właściwy czas – czas, aby Polska była znowu wolna i znowu wielka!

Nadeszła wreszcie historyczna chwila, aby w naszym kraju rzeczywiście coś zmienić, aby przywrócić wielkość Polski!

Ja, Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, niniejszym oświadczam, że posiadam wiedzę, doświadczenie oraz inne cechy, które są potrzebne do silnej prezydentury. Będę zawsze bronił interesu Polski.  Będę zawsze działał na rzecz wspólnego dobra.

Dziękuję za okazane mi poparcie. W przypadku wyboru na Prezydenta RP uczynię wszystko, aby Polska była krajem silnym, zamożnym i prawdziwie wolnym.

Włodzimierz J. Korab-Karpowicz

www.przyszlapolska.pl

KOMENTARZE

 • Zamieńcie JOW na
  obligatoryjność kontraktów wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu i na urząd prezydenta RP i uwierzę, że macie szczere intencje.
  Później możecie sobie wybierać posłów nawet w okręgach ćwierć mandatowych.
 • ---------ULOTKA WYBORCZA -- zle napisana !! słaba
  --------dobry tekst pisze się TYDZIEŃ !!

  -pierwszy 1 dnia ! - tydz. POPRAWKI !!
 • Przyszła Polska
  Ja osobiście jestem wręcz zafascynowany wiedzą i mądrością zaprezentowanego kandydata prof.Włodzimierza Korab -Karpowicza.
  Mogę śmiało twierdzić że ta cała reszta kandydatów to jest taki prowincjonalny rzut,który poprzez swoje widzimisię chce dojść do takiego zaszczytnego urzędu.Co tego kandydata wyróżnia to nie tylko głęboka wiedza i dorobek naukowy ale i stawianie etyki w powiązaniu z polityką.
  Dzisiaj trudno takiemu człowiekowi będzie iść na twarde ciosy z swoimi przeciwnikami którym właśnie brak tych własności,a tylko intryga jest ich bronią.I tu właśnie jeszcze mamy tego efekt nasz prezydent Komorowski który poprzez intrygę ,sfałszowanie wyborów prezydenckich piastuje ten urząd nie wchodząc w jego dalsze dla wszystkich wiadonomych powiązaniach.
 • @Autor
  Witam i pytam czy dostanę odpowiedź?
  Bo, całe piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami:-)
 • @nikander 19:26:24
  W pełni popieram Pana uwagę.
 • @ninanonimowa 19:34:41
  Nina, a co Ci się tam nie podoba?
 • Szanowny Panie....
  Myślę, że chyba i Pan to czuje, że szanse by Pana kandydatura przebiła się do powszechnej świadomości a co za tym idzie, miała jakiekolwiek szanse powodzenia w wyborach, są bardzo nikłe. Przebicie się przez mur oficjalnej propagandy POPISSLDPSL, jest praktycznie niemożliwe.
  Chyba nie ma w tych warunkach innej rady, jak tylko i wyłącznie połączenie waszych sił z wieloma innymi takimi jak wasze, patriotycznymi ugrupowaniami i utworzenie szerokiej w sensie terytorialnym, ale zawężonej w sensie programowym... OGÓLNOPOLSKIEJ KOALICJI.
  Z całą pewnością inne ugrupowania mają swoich kandydatów o podobnych szansach wyboru, ale wybranie spośród tych właśnie, jednego, ale wtedy popieranego już przez ten szeroki front, daje o wiele, wiele większe szanse na przebicie się do powszechnej świadomości, co dopiero wtedy przekłada się na realną szansę wygranie tej walki.
  Oczywiście potrzebna byłaby ta bazowa platforma medialna, ale jak państwo widzicie, taką z całą pewnością może być NEon24.
  Serdecznie pozdrawiam z nadzieją na mądre rozegranie tej ważnej partii szachów.
 • Propozycja dla organizacji patriotycznych i innych patriotycznych kandydatów
  To winno być odwrotnie. Ugrupowania patriotyczne i inni patriotyczni kandydaci powinni dostrzec, ze mamy do czynienia z najlepszym z najlepszych: z osobą najlepiej przygotowaną, aby objąć urząd prezydencki oraz posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie życiowe, aby wygrać w konfrontacji z obecnym prezydentem i innymi kandydatami partyjnymi. Wszystkie ugrupowania patriotyczne powinny jak najszybciej włączyć się aktywnie do Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza "Przyszła Polska". W takim wypadku szansa na wygraną będzie bardzo duża. www.przyszlapolska.pl
 • @Przyszła Polska 14:20:27
  Oby tylko nie okazało się, że te inne ugrupowania patriotyczne, także uważałyby że to właśnie ten ich kandydat jest najlepszy i inne ugrupowania powinne go poprzeć.
  Ludzie, kiedy wy się nauczycie? Zobaczcie jak sprawnie działa Okrągły Stół, tam nie jest ważne czyj kandydat będzie akurat prezydentem, premierem, marszałkiem itd, bo i tak ten cały ich wózek pojedzie w tym samy kierunku.
  Takie stawianie sprawy, od razu na samy początku stawia was, ale i całą Polskę na przegranej.
  A czy nie lepiej najpierw doprowadzić do powstania forum (np na Neonie24) podobnych programowo, czyli narodowych, patriotycznych organizacji, by następnie utworzyć koalicję? I dopiero na tej bazie wyłonić kompetentnych kandydatów na poszczególne stanowiska.
  Czyli utworzyć taki już teraz polskie Forum (by nie używać tego znienawidzonego już terminu Okrągły Stół)
 • @Przyszła Polska 14:20:27
  Ja np uważam, ze np Pan Zygmunt Wrzodak jest dobrym kandydatem na prezydenta. Posiada obycie polityczne, wiedzę, doświadczenie w -nazwijmy to - robocie politycznej, jest znany jako patriota itd, itd, itd....
 • Uzurpacja
  Choroba ostatniego 25ciolecia to uzurpacja.

  5.211 Uzurpacja to przypisywanie sobie miejsca lub korzyści w społeczeństwie, do których z uwagi na niski poziom wykształcenia, brak cnót i inne braki, dana osoba się nie kwalifikuje.
  5.2111 Uzurpacja to największa choroba demokracji.

  Kandydat na prezydenta nowoczesnego państwa musi mieć minimum wyższe wyksztalcenie. Sam "patriotyzm" nie wystarczy.

  Patrz: "Siedem zasad szczesliwiego spoleczenstwa"
  10.311 Mądrość przywódców i cnoty obywateli to podstawowy warunek szczęśliwego społeczeństwa.
  10.32 W każdym kraju funkcje przywódcze winny pełnić osoby o najwyższych walorach umysłowych i moralnych.

  http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/w%C5%82odzimierz-j-korab-karpowicz-siedem-zasad-szcz%C4%99%C5%9Bliwego-spo%C5%82ecze%C5%84stwa
 • @Przyszła Polska 16:34:51
  "Kandydat na prezydenta nowoczesnego państwa musi mieć minimum wyższe wyksztalcenie. Sam "patriotyzm" nie wystarczy"...
  W związku z powyższym mam parę pytań:
  - Czy uważacie Państwo, że wyższe wykształcenie jest tożsame z mądrością?
  - Czy np inżynier pola walki (po jakiejś akademii wojskowej) byłby dobrym kandydatem na prezydenta?
  Chyba należałoby sprecyzować o jakie wykształcenie (wyższe) tutaj chodzi.
  Znam wielu ludzi z wyższym wykształceniem, którzy z całą pewnością na prezydenta się nie nadają.
  Zachęcam mimo wszystko do konfrontacji w koalicji organizacji patriotycznych. Chociaż np okrągłostołowi Piłsudczykowcy z PIS także uważają się za patriotów, więc w sumie z kim tu gadać...
 • Wykształcenie a mądrość
  Wyższe wykształcenie to nie jest jeszcze mądrość, ale to absolutne minimum dla osoby, która chce kandydować na wysoki urząd. Kierowanie nowoczenym państwem to tak jak kierowanie wielką korporacją. Do tego trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, obycie w świecie, znajomość języków obcych, a także szlachetność charakteru i miłość Ojczyzny. Czy chcemy aby nadal rządzili w Polsce niedouczeni partacze myślący przede wszystkim o własnych karierach politycznych i przedkladający nad Polskę interes partyjny?

  Mądrość polityka, patrz: http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/m%C4%85dro%C5%9B%C4%87-polityka-czyli-o-wolno%C5%9Bci-szlachetno%C5%9Bci-i-m%C4%85drej-w%C5%82adzy/
 • @Przyszła Polska 14:20:27
  objąć urząd prezydencki oraz posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie życiowe, aby wygrać w konfrontacji z obecnym prezydentem i innymi kandydatami partyjnymi. Wszystkie ugrupowania patriotyczne powinny jak najszybciej włączyć się aktywnie do Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza "Przyszła Polska". W takim wypadku szansa na wygraną będzie bardzo duża. www.przyszlapolska.pl ......................

  Należy, jeszcze dokładnie wyczyścić i odkurzyć insygnia władzy ludu do wręczenia przyszłemu wybranemu prezydentowi. Będzie ciężko, bo tradycji nikt szanować nie chce, a lud w systemie dziesiętnym zachowuje się jak dziesięcina, a nie najwyższa władza:)
 • @Przyszła Polska 22:01:22
  Nadal zachęcam do jak najszerszych rozmów z gotowymi już ugrupowaniami patriotycznymi. Jest bardzo mało czasu a Pana Profesora nikt nie zna. Myślę, ze warto także zaprosić do rozmów ludzi znanych, których przekonania patriotyczne są już znane i... sprawdzone, jak np Pan Zygmunt Wrzodak, czy Pan o nicku Nikander (przepraszam, zapomniałem nazwiska) itd... te osoby także są w stanie narobić trochę rozgłosu, ale i chyba być ważnym zespołem doradczym.
  No... niestety nie znamy (albo przeoczyłem) przekonań swiatopoglądowych Pana Profesora. Jak wiemy z naszej bogatej Historii, każde odejście od Tradycji Chrześcijańskiej, od Nauk Jezusa Chrystusa, uznania naszej Królowej Matki Boskiej Królowej Polski skutkowało tragicznie.
  Pan Profesor, podejmując się pełnienia misji Prezydenta Polski, będzie pełnił ją tu na Ziemi w imieniu Pana Boga.
  I nie są to jakieś puste słowa, bo druga strona czci szatana i w pełni korzysta z jego siły (jest na to wiele dowodów).
  Po prostu bez Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej, Pan Profesor nie da rady w tej walce z szatanem.
  A że jest to walka z szatanem i jego sługami, niech świadczą chociażby ich grzechy pychy. Oni po prostu już nawet się z tym nie kryją. Polecam film o takim już sztandarowym przykładzie tej pychy:
  https://www.youtube.com/watch?v=Nl6dBlZc9nA
  Polecam także przerażający film, ku... pokrzepieniu. Bo tak powinien on być odebrany przez ludzi wierzących:
  https://www.youtube.com/watch?v=AN3HvPLVruw
  Nie jesteśmy w tej walce sami.
  Pozdrawiam
 • @Przyszła Polska 22:01:22
  Oby tylko nie okazało się, że wskaźniki będą ważniejsze od człowieka. W tym kontekście, to już wolałbym niedouczonego humanistę, niż bezdusznego zwycięzcę w wyścigu szczurów.
 • Traktat
  Dla dokonania właściwej oceny, radzimy zapoznać się z publikacjami naszego Kandydata na Prezydenta RP, a w szczególności z Traktatem polityczno-filozoficznym. Oto kolejny cytat:

  5.413 Chrześcijaństwo, budujące cywilizację miłości, to wielkie i trudne zadanie, i nadal nieukończona podróż ludzkości do coraz większej doskonałości moralnej. Ta podróż to jednocześnie droga do wolności.

  Traktat opublikowalo wydawnictwo Derewiecki:http://www.derewiecki.pl/sklep/?s__karta.id__347
 • @Przyszła Polska 21:19:26
  -
  Wprowadza do języka polskiego nowe terminy, takie jak sofokracja –uszlachetniona demokracja, czy rodzimokulturowość – zasada dominacji w społeczeństwie rodzimej kultury narodowej, przy tolerancji dla innych kultur.

  Czy wyjaśnienie nowych terminów, tylko 31 zł?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031