Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 75 komentarzy

Przyszła Polska

Przyszła Polska - Komitet Wyborczy "Przyszła Polska" www.przyszlapolska.pl

Moje komentarze

 • Co to jest państwo?
  3. Państwo to terytorialna organizacja polityczna oparta na społeczeństwie.
  3.1 Istnienie państwa wiąże się z określonym terytorium, zamieszkałym przez określoną ludność oraz z instytucjami politycznymi (rządem, wojskiem, policją, sądami), które są odpowiedzialne za organizację i utrzymane porządku społecznego na tym terytorium.
  3.13 Wywodzące się od Maxa Webera określenie państwa jako „zinstytucjonalizowany związek panowania” (anstaltsmäßiger Herrschaftsverband) – czyli jako opartą na dominacji i przymusie organizację społeczeństwa – jest nieadekwatne.
  3.131 Przymus jest jedynie środkiem kontroli istotnym dla skutecznego współdziałania grupy. Pojawia się w procesie wychowania kształcącym współdziałanie, jak i w samym współdziałaniu.
  3.13 Celem państwa nie jest przymus, lecz współdziałanie, wolność, dobrobyt i bezpieczeństwo jego obywateli.
  3.2 Państwo opiera się na społeczeństwie i jemu służy.
  Z W. J. Korab-Karpowicz, Traktat polityczno-filozoficzny
  Silna prezydentura i przyszła Polska
 • Zdrowie i korupcja
  5.7412 W zdrowym społeczeństwie władzę polityczną oraz sławę i zaszczyty zdobywa się służąc społeczeństwu czynem i mądrością; w zepsutym – drogą wyświadczania korzyści osobom prywatnym, czyli drogą korupcji.
  W. J. Korab-Karpowicz, Traktat polityczno-filozoficzny
  Włodzimierz J. Korab-Karpowicz: Polska silna, bogata i wolna
 • Przyszła Polska - Konferencja Prasowa
  http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/24888,25,silna-prezydentura-i-przyszla-polska
  Zatrzymać wojnę - wojnę przeciwko Polsce i chrześcijaństwu!
 • Strefa ciszy
  Strefa ciszy
  To prawda, że p. prof. Korab-Karpowicza nie ma w mediach. Z uwagi na swoje wykształcenie i pochodzenie jest faktycznie najgrozniejszym konkurentem dla obecnego układu partyjnego i establiszmentu. Dlatego też musi zostać otoczony strefą ciszy. Broni się przed nim dostępu do sfery publicznej. Na konferencję prasową w PAPie dnia 6 marca otwierającą kampanię wyborczą były zaproszone wszyskie media w Polsce. Obecnych było tylko kilku dziennikarzy. Nie ukazał się potem żaden artykuł, ani migawka w telewizji, chociaż konferencja prasowa była w całości nagrana przez TVP Info i byli fotografowie z Gazety Wyborczej i innych gazet. Aby zachować obecne status quo, promuje się dwa rodzaje kandydatów: tych, którzy wywodzą się z układu lub tych niezależnych, którzy wzbudzają śmieszność. Są oni po to by pokazać, że nikt poza układem się tak naprawdę nie liczy. www.przyszlapolska.pl
  Zatrzymać wojnę - wojnę przeciwko Polsce i chrześcijaństwu!
 • @goodness 17:24:26
  http://przyszlapolska.pl/zyciorys.html
  Zatrzymać wojnę - wojnę przeciwko Polsce i chrześcijaństwu!
 • Prof. W. J. Korab-Karpowicz nie będzie uczestniczył w debacie
  Zdjęcie prof. Korab-Karpowicza zostało umieszczone na plakacie reklamującym debatę bez zgody Komitetu Wyborczego i bez potwierdzenia uczestnictwa. Z uwagi na wcześniej zaplanowane spotkanie prof. Korab-Karpowicz nie będzie uczestniczył w debacie. Czas na debaty będzie kiedy kandydaci zbiorą już 100,000 podpisów.

  http://przyszlapolska.neon24.pl/post/120290,zatrzymac-wojne-wojne-przeciwko-polsce-i-chrzescijanstwu
  Debata antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP
 • Cnoty
  2.411 Cnoty to pozytywne cechy ludzkiego charakteru. Przykłady cnót to: pracowitość, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, umiarkowanie, odwaga i mądrość.
  2.412 Posiadanie cnót uszlachetnia ludzi. Udoskonala moralnie i intelektualnie. Wysubtelnia ich pragnienia. Uniezależnia od wpływów zewnętrznych. Czyni ich duchowo silniejszymi, odpornymi na koleje losu. Wyrabia w nich pozytywną postawę w stosunku do innych.

  Chcemy wspólnie wygrać, doskonalmy się we współdziałaniu i cnocie, a nie patrzmy na sprawy z pespektywy własnego małego Ja.
  Przyszła Polska - Plon Stukrotny
 • Sejm Walny
  Z kim miałby nasz Kandydat taki kontrakt podpisać? Czy z "Ludzikiem" albo z "Zaplutym Karłem Reakcji" jako przedstawicielami Narodu, albo z jakąś określoną organizacją?

  Reprezentywną organizacją Narodu jest dzisiaj Sejm Walny (alternatywa w stosunku do Sejmu na Wiejskiej) i to właśnie Sejm Walny zarekomendował kandydaturę prof. Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza jako kandydata na Prezydenta RP. Formalnie odbył się w tym celu Sejmik Ziemski w Bielsku-Białej.

  Więcej informacji o Sejmie Walnym można znalezć tutaj:
  https://www.youtube.com/channel/UC9HCl8LCl0sBYU_znZ7amow
  i tutaj: http://www.quomodo.org.pl/

  Panowie wzywamy do czynu bo całą kampanię przegadamy!
  Przyszła Polska - Plon Stukrotny
 • Odnowienie polskości
  Bycie Polakiem przede wszystkim oznacza umiejętność myślenia po polsku, a te myślenie to tak pięknie oddaje poeta: "Miej serce i patrzyj w serce". Na każdego człowieka, a w szczególności na każdego Kandydata na Prezydenta RP, należy spojrzeć indywidualnie i rozpoznać jego cechy, a nie na zasadzie stereotypu, co charakteryzuje myślenie ideologiczne -- nie polskie. A więc patrzenie z perspektywy "Wy" jest błędne. Kto to są ci "Wy"? To przecież chyba nie dotyczy naszego Kandydata.

  Po drugie, tekst "Polsko powstań -- przyszła Polska" jest faktycznie kontraktem wyborczym. Proszę wskazać choć jednego kandydata, który by coś podobnego zaproponował i reprezentował podobną głębię myśli.

  Po trzecie, Prezydent państwa powinien mieć odpowienią mądrość dla kształtowania polityki, a polityka musi być związana z określoną dynamiką, a więc w tym znaczeniu Prezydent nie może stać się więzniem sztywnych postulatów i "zakładnikiem Narodu". Jest jednak coś co jest stałego, a mianowicie interes Polski i obrona dobra wspólnego, oraz umiejętność ich realizacji w ciągle zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.
  Przyszła Polska - Plon Stukrotny
 • Słowa i czyny
  Jak się będziemy kłocili o słowa, to życie potoczy się tak jak było dalej. Jest do zebrania 3000 podpisów dziennie. Brakuje środków finansowych na kampanię. A walka toczy się z olbrzymimi siłami globalnego nacisku. Co reprezentuje sobą nasz Kandydat na Prezydenta RP można odczytać w napisanych przez niego książkach, a nie w pustych deklaracjach. Polecamy lekturę i włączenie się do kampanii poparcia.
  Przyszła Polska - Plon Stukrotny
 • Kontrakt wyborczy
  Kontraktem wyborczym są tezy przedstawione w "Polsko powstań - przyszła Polska" a także program na stronach www.przyszlapolska.pl Prezydent państwa jest przywódcą Narodu, nie jest jego zakładnikiem i takim być nigdy nie może.
  Czas wreszcie na pełne zaufanie dla kandydatury i pełne aktywne poparcie, chyba, ze nie zależy nam na prawdziwych zmianach w Polsce. Czas ucieka. Statystycznie aby zebrać 100,000 popisów, musi ich wpływać ponad 3000 dziennie.

  http://przyszlapolska.neon24.pl/post/119126,polsko-powstan-przyszla-polska
  Przyszła Polska - Plon Stukrotny
 • Traktat
  Dla dokonania właściwej oceny, radzimy zapoznać się z publikacjami naszego Kandydata na Prezydenta RP, a w szczególności z Traktatem polityczno-filozoficznym. Oto kolejny cytat:

  5.413 Chrześcijaństwo, budujące cywilizację miłości, to wielkie i trudne zadanie, i nadal nieukończona podróż ludzkości do coraz większej doskonałości moralnej. Ta podróż to jednocześnie droga do wolności.

  Traktat opublikowalo wydawnictwo Derewiecki:http://www.derewiecki.pl/sklep/?s__karta.id__347
  Polsko powstań – przyszła Polska!
 • Wykształcenie a mądrość
  Wyższe wykształcenie to nie jest jeszcze mądrość, ale to absolutne minimum dla osoby, która chce kandydować na wysoki urząd. Kierowanie nowoczenym państwem to tak jak kierowanie wielką korporacją. Do tego trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, obycie w świecie, znajomość języków obcych, a także szlachetność charakteru i miłość Ojczyzny. Czy chcemy aby nadal rządzili w Polsce niedouczeni partacze myślący przede wszystkim o własnych karierach politycznych i przedkladający nad Polskę interes partyjny?

  Mądrość polityka, patrz: http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/m%C4%85dro%C5%9B%C4%87-polityka-czyli-o-wolno%C5%9Bci-szlachetno%C5%9Bci-i-m%C4%85drej-w%C5%82adzy/
  Polsko powstań – przyszła Polska!
 • Uzurpacja
  Choroba ostatniego 25ciolecia to uzurpacja.

  5.211 Uzurpacja to przypisywanie sobie miejsca lub korzyści w społeczeństwie, do których z uwagi na niski poziom wykształcenia, brak cnót i inne braki, dana osoba się nie kwalifikuje.
  5.2111 Uzurpacja to największa choroba demokracji.

  Kandydat na prezydenta nowoczesnego państwa musi mieć minimum wyższe wyksztalcenie. Sam "patriotyzm" nie wystarczy.

  Patrz: "Siedem zasad szczesliwiego spoleczenstwa"
  10.311 Mądrość przywódców i cnoty obywateli to podstawowy warunek szczęśliwego społeczeństwa.
  10.32 W każdym kraju funkcje przywódcze winny pełnić osoby o najwyższych walorach umysłowych i moralnych.

  http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/w%C5%82odzimierz-j-korab-karpowicz-siedem-zasad-szcz%C4%99%C5%9Bliwego-spo%C5%82ecze%C5%84stwa
  Polsko powstań – przyszła Polska!
 • Propozycja dla organizacji patriotycznych i innych patriotycznych kandydatów
  To winno być odwrotnie. Ugrupowania patriotyczne i inni patriotyczni kandydaci powinni dostrzec, ze mamy do czynienia z najlepszym z najlepszych: z osobą najlepiej przygotowaną, aby objąć urząd prezydencki oraz posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie życiowe, aby wygrać w konfrontacji z obecnym prezydentem i innymi kandydatami partyjnymi. Wszystkie ugrupowania patriotyczne powinny jak najszybciej włączyć się aktywnie do Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza "Przyszła Polska". W takim wypadku szansa na wygraną będzie bardzo duża. www.przyszlapolska.pl
  Polsko powstań – przyszła Polska!

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031